Hlavná stránka

Bilingválne štúdium

V školskom roku 2013/2014 sme otvorili nemeckú bilingválnu triedu:
študijný odbor:   7902 J 74 gymnázium – bilingválne 5-ročné štúdium
Nemeckú bilingválnu triedu otvárame aj v budúcom školskom roku 2014/2015.
Viac informácií získate na hlavnej stránke našej školy na adrese:gymopatke.edupage.org