Deutscholympiade 2012/2013

Ergebnisse der Deutscholympiade

Kategorie 2A (1. – 2. Klasse)

  1. Gabriela Eibenová 2. B
  2. Radoslav Keruľ 2. B
  3. Barbara Hritzová 2. E

Kategorie 2B (3. – 4. Klasse)

  1. Peter Tóth 4. A
  2. Ulrika Méderová 3. A
  3. Susanna Čolič 4. A

Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Schüler!