Lehrer

Deutsch:

Mgr. Kvetoslava Dávidová

Mgr. Radoslava Mečiar

PhDr. Nataša Mikolajová

Mgr. Mária Samešová

Mgr. Silvia Tomašová

Mgr. Otília Plencnerová

Konversation: 

Ausra Getautiene

Luca – Vincent Schirmer

Geschichte:  

Mgr. Kvetoslava Dávidová

Mathematik:

RNDr. Stanislav Krajkovič

Geografie:

Mgr. Otília Plencnerová

Bürgerkunde:

Mgr. Kvetoslava Dávidová