DSD 2013/2014

DSD I

1. 10. 2013

Anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen haben Frau Tomašová und Herr Remmer De Boer, unser neuer deutscher Lektor, den Schülern der Klasse 4. A (Gruppe mit erweitertem Deutschunterricht) die Zertifikate DSD I feierlich übergeben.

Nun werden sich unsere Schüler auf den Erwerb des Zertifikats DSD II vorbereiten, wobei wir ihnen die Daumen drücken.

In die Bildergalerie Odovzdávanie certifikátov DSD I wurden neue Bilder zugefügt.

DSD II

Feierliche Übergabe der Sprachdiplome

Na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa dňa 28. mája 2014 uskutočnil už piaty ročník slávnostného odovzdávania nemeckých jazykových diplomov konferencie ministrov kultúry študentom gymnázií východného Slovenska. Na tejto akcii sa zúčastnilo aj 8 našich študentov, náš lektor nemeckého jazyka p. Remmer De Boer, riaditeľka školy a vyučujúca NEJ p. Frágnerová.

Pán veľvyslanecký radca Berndt Oesterlen odovzdal študentom jazykové diplomy prvého a druhého stupňa. Tí najlepší boli za výborné výsledky v skúške odmenení aj knižným darom. Teší nás, že medzi najlepších patrí aj naša žiačka Gabriela Eibenová z 3. B.

Vo svojom príhovore poukázal veľvyslanecký radca Berndt Oesterlen na vysokú angažovanosť Spolkovej republiky Nemecko v podpore výučby nemeckého jazyka na Slovensku. Práve teraz, keď Slovensko oslávilo už desiate výročie vstupu do EÚ, si aj absolventi vďaka diplomu výrazne vylepšili svoje možnosti a perspektívy pre budúce štúdium, ale aj  dočasnú, či dlhodobú činnosť za hranicami SR v nemecky hovoriacich krajinách únie. Pani Gudrun Telge, odborná poradkyňa Centrály pre zahraničné školstvo, sa poďakovala prítomným riaditeľom škôl za ich dlhoročnú angažovanosť, ktorej cieľom je, aby nemčina mala na ich školách výnimočné postavenie. Zhodnotila výsledky skúšok počas obdobia viac ako desať rokov. Nemecký jazykový diplom druhého stupňa platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú na prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole. Keďže je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej, môže byť absolvent nemeckého jazykového diplomu imatrikulovaný na nemeckej škole bez ďalších skúšok. Nemecký jazykový diplom je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich často považovaný za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka.

DSD I

Die Schüler der Klassen 3.B und 2.C absolvierten am 26. – 27. März 2014 die mündlichen Sprachdiplomprüfungen, die aus gelenktem Gespräch und der Präsentierung ihrer Arbeit bestand. Der Vorsitzende der Prüfkommission war unser deutscher Lektor Remmer de Boer.