DSD 2013/2014

DSD I

1. 10. 2013

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov p. prof. Tomašová a p. Remmer De Boer (náš nový nemecký lektor) slávnostne odovzdali žiakom 4. A (skupine s rozšírenou výukou nemeckého jazyka) certifikáty DSD I.

Teraz sa budú naši žiaci pripravovať na certifikát DSD II, k čomu im držíme palce.

Do galérie Odovzdávanie certifikátov DSD I boli pridané fotografie.

DSD II

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov

Na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa dňa 28. mája 2014 uskutočnil už piaty ročník slávnostného odovzdávania nemeckých jazykových diplomov konferencie ministrov kultúry študentom gymnázií východného Slovenska. Na tejto akcii sa zúčastnilo aj 8 našich študentov, náš lektor nemeckého jazyka p. Remmer De Boer, riaditeľka školy a vyučujúca NEJ p. Frágnerová.

Pán veľvyslanecký radca Berndt Oesterlen odovzdal študentom jazykové diplomy prvého a druhého stupňa. Tí najlepší boli za výborné výsledky v skúške odmenení aj knižným darom. Teší nás, že medzi najlepších patrí aj naša žiačka Gabriela Eibenová z 3. B.

Vo svojom príhovore poukázal veľvyslanecký radca Berndt Oesterlen na vysokú angažovanosť Spolkovej republiky Nemecko v podpore výučby nemeckého jazyka na Slovensku. Práve teraz, keď Slovensko oslávilo už desiate výročie vstupu do EÚ, si aj absolventi vďaka diplomu výrazne vylepšili svoje možnosti a perspektívy pre budúce štúdium, ale aj  dočasnú, či dlhodobú činnosť za hranicami SR v nemecky hovoriacich krajinách únie. Pani Gudrun Telge, odborná poradkyňa Centrály pre zahraničné školstvo, sa poďakovala prítomným riaditeľom škôl za ich dlhoročnú angažovanosť, ktorej cieľom je, aby nemčina mala na ich školách výnimočné postavenie. Zhodnotila výsledky skúšok počas obdobia viac ako desať rokov. Nemecký jazykový diplom druhého stupňa platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú na prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole. Keďže je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej, môže byť absolvent nemeckého jazykového diplomu imatrikulovaný na nemeckej škole bez ďalších skúšok. Nemecký jazykový diplom je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich často považovaný za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka.

DSD I

Študenti 3.B a 2.C v dňoch 26. a 27. marca 2014 absolvovali “sprachdiplomové” ústne skúšky, ktoré pozostávali zo súvislého jazykového prejavu na základe zadaných pojmov a prezentácie a obhajoby vlastnej práce. Na odbornú úroveň skúšky DSD I dohliadal náš nemecký lektor Remmer de Boer.