Jugend debattiert 2024

Dňa 5.4.2024 sa konalo východoslovenské finále súťaže Jugend debattiert international. Je to súťaž v debate pre mladých ľudí, ktorá sa koná na medzinárodnej úrovni. Zameriava sa na podporu zručností argumentácii a kritickom myslení. Zároveň je skvelou príležitosťou pre mladých, pretože tu môžu stretnúť ľudí z rôznych krajín, s ktorými majú možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti a prehlbovať svoje postoje a názory. Témou tohtoročnej debaty bola téza „Sollen Schülerinnen und Schüler an slowakischen Gymnasien alle Schulfächer selber wählen dürfen?“ („Mali by mať žiaci na slovenských gymnáziách možnosť sami si vyberať všetky školské predmety?“)

Našu školu úspešne reprezentovali: Mirka Kožlejová, Miška Kožlejová, Ninka Antesová a Vojto Boháč. Veľmi pekne im ďakujeme za ich prípravu, účasť, odvahu debatovať v cudzom jazyku a želáme veľa úspechov!