Učitelia

Nemčina:

Mgr. Kvetoslava Dávidová

Mgr. Radoslava Mečiar

PhDr. Nataša Mikolajová

Mgr. Mária Samešová

Mgr. Silvia Tomašová

Mgr. Otília Plencnerová

Konverzácia: 

Ausra Getautiene

Luca – Vincent Schirmer

Geschichte:  

Mgr. Kvetoslava Dávidová

Matematika:

RNDr. Stanislav Krajkovič

Geografia:

Mgr. Otília Plencnerová

Občianska náuka:

Mgr. Kvetoslava Dávidová