Skúška DSD II. v školskom roku 2023/2024

Žiaci 5.NB triedy absolvovali 29.11.písomnú časť medzinárodnej skúšky v nemčine na získanie DSD II diplomu. Ide o jazykovú úroveň B2 /C1. Test mal tieto časti- čítanie ,počúvanie a písanie slohu ,v ktorom analyzovali štatistiku. Výsledky prídu v júni z Nemecka.

Dňa 6.12.nasledovala ústna časť skúšky. Tu žiaci obhajovali svoje prezentácie na odbornú tému, napr. Inkúzia detí v škole, Ústup Nemecka od atómových elektrární, Migrácia vo svete a u nás. Dosiahli veľmi dobré výsledky. Väčšina získala ohodnotenie C1. Blahoželáme!

Jugend debattiert 2024

Dňa 5.4.2024 sa konalo východoslovenské finále súťaže Jugend debattiert international. Je to súťaž v debate pre mladých ľudí, ktorá sa koná na medzinárodnej úrovni. Zameriava sa na podporu zručností argumentácii a kritickom myslení. Zároveň je skvelou príležitosťou pre mladých, pretože tu môžu stretnúť ľudí z rôznych krajín, s ktorými majú možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti a prehlbovať svoje postoje a názory. Témou tohtoročnej debaty bola téza „Sollen Schülerinnen und Schüler an slowakischen Gymnasien alle Schulfächer selber wählen dürfen?“ („Mali by mať žiaci na slovenských gymnáziách možnosť sami si vyberať všetky školské predmety?“)

Našu školu úspešne reprezentovali: Mirka Kožlejová, Miška Kožlejová, Ninka Antesová a Vojto Boháč. Veľmi pekne im ďakujeme za ich prípravu, účasť, odvahu debatovať v cudzom jazyku a želáme veľa úspechov!

Výlet do Budapešti

Teraz konečne prišiel čas na celodenný výlet do Budapešti, ktorý si vybojovali víťazky  súťaže Jugenddebatiert z 3.NB  - Michaela K. a Nina N.. V piatok 2.júna sme veľmi skoro vyštartovali do hlavného mesta Maďarska. Následne to nešlo všetko hladko, ako zrušená výletná plavba loďou a náhly neplánovaný dážď, no potom prebiehal výlet bez prekvapení :)) Bol to jednoducho úžasne strávený spoločný deň.

Jugend debatiert – 2022/2023 – Stredoslovesnké a východoslovesnké kolo

Dňa 31.3.2023 sme sa zúčastnili stredo- a východoslovenského kola súťaže Jugend debattiert international, kde nás reprezentovali Ninka Nováková a Miška Kožlejová z III.NB. Téma debaty znela: Mali by si slovenskí žiaci povinne urobiť „vodičský preukaz“ k správnemu správaniu sa na sociálnych sieťach? Naše šikovné nemčinárky dosiahli skvelý úspech. Ninka Nováková je súčasťou štvorice, ktorá postupuje do bratislavského semifinále, Miška je náhradníčkou, čiže obsadila krásne 5.miesto. Dievčatám veľmi pekne ďakujeme, gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole!

Jugend debatiert

Dňa 17.3.2023 sa konalo finále školského kola debatnej súťaže Jugend debattiert international. Žiaci diskutovali v nemeckom jazyku o téme Má sa školský deň začínať s hodinou TŠV? Do školského kola sa tento rok zapojilo 8 šikovných nemčinárov z II.NB, III.NB a IV.NB. Víťazkami, ktoré budú našu školu reprezentovať v ďalšom kole súťaže, sa stali Michaela Kožlejová a Nina Nováková z III.NB.
Dievčatám gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole, zároveň všetkým zúčastnených veľmi pekne ďakujeme za skvelý výkon!

Skúška DSD II. v šk. roku 2022/2023

Už je to viac než 30 rokov, čo naša škola pripravuje žiakov na medzinárodne uznávanú skúšku pod záštitou Spolkového ministerstva zahraničných vecí a Centrály pre zahraničné školstvo – Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa.

Úspešné zvládnutie tejto skúšky môže žiakom v budúcnosti uľahčiť a umožniť štúdium či prácu v nemecky hovoriacej krajine, príp. prácu v zahraničnej firme u nás. Skúška je bezplatná, vyžaduje náročnú špeciálnu prípravu tak na písomnú ako aj ústnu časť. Svoje vedomosti z nemeckého jazyka si môžu overiť nielen žiaci z bilingválnych , ale aj klasických tried už v 2. ročníku a získať Deutsches Sprachdiplom Stufe I (DSDI) na úrovni A2/B1. Vyššia úroveň – DSD II ( B2/C1) čaká na študentov v 5. ročníku.

Dňa 22.11.2022 žiaci 5.NB absolvovali písomnú časť DSD II skúšky, ktorá mala 3 časti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie- tentokrát na tému z oblasti cestovného ruchu. Oprava a hodnotenie prebiehajú centrálne v Nemecku.

Veríme, že si naši žiaci so skúškou poradili a držíme im palce na čo najlepšie hodnotenie!

Nemecký bilingvál a Deutsche Telekom si našli k sebe cestu

Žiaci z nemeckého bilingválneho štúdia vo štvrtok 27.10.2022 navštívili priestory Deutsche Telekomu v Košiciach. Cieľom  návštevy nemeckej skupiny z 5.NB bolo oboznámiť sa so základmi Scrumu prostredníctvom hry Scrum upratovanie a pomocou hry programovanie robotov so stavebnicou LEGO MINDSTORMS, vyskúšať si tímovú spoluprácu, tímové učenie a budovať vzájomnú dôveru a rešpekt v tíme.

Vznikla tak spolupráca našej školy s nemeckou firmou Deutsche Telekom, čomu sa veľmi tešíme.

Scrum – moderný prístup k riešeniu problémov

            – je systém na organizovanie práce

            – je spôsob, ktorým dokážeme napĺňať ciele

Juvenes Translatores

Súťaž sa konala 2.6.2022, zúčastnilo sa je 33 žiakov, ktorí mali preložiť Európskou úniou zadaný text ” Es geht nur gemeinsam” z nemeckého do slovenského jazyka. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých bilingválnych tried a budú hodnotení v dvoch kategóriách: Starší žiaci ( tretí a štvrtý ročník) a mladší žiaci ( prvý a druhý ročník) . Pre vysokú obsadenosť  súťaže a časovú náročnosť na korekciu textov budú výsledky zverejnené až koncom mesiaca jún 2022. 

Skúška DSD I v šk. roku 2021/2022

Dňa 9.3.2022 sa konala písomná časť skúšky DSD I, ktorá sa skladala z troch častí – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie. Až 20 našich žiakov z  2.A, 3.A, 4.NB a 3.NB sa svedomito pripravovalo a preto veríme, že si s úlohami hravo poradili.

Ústna časť skúšky sa bude konať 16. a 17.3.2022. Všetkým držíme palce!

Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

 

Dňa 19.1.2021 súťažilo 6 našich žiakov v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka v kategóriách 1A, 1B a 2A. Pre súčasné obmedzenia sa konalo toto kolo online formou. Našim žiakom sa naozaj darilo a dvaja si vybojovali aj postup do krajského kola.  Umiestnili nasledovne:

 

Kategória 1A:

2.miesto: Kafka Lukáš, 2.OA  (postupuje do krajského kola)

3.miesto: Amiri Idris, 2.OA

 

Kategória 1B:

1.miesto: Sanislo Michal, 4.OA  (postupuje do krajského kola)

5.miesto: Hadašová Natália, 3.OA

 

Kategória 2A:

3.miesto: Mazancová Kristína, 2.A

5.miesto: Spielvogelová Lea, 5.OA

 

Všetkým srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce v krajskom kole!