Odovzdávanie diplomov

Dňa  23.10.2017 boli žiakom 3.NB slávnostne odovzdané  jazykové diplomy DSD I. Pre získanie tohto diplomu museli žiaci úspešne zvládnuť ústnu a písomnú skúšku, čo sa väčšine z nich aj podarilo.

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu nemeckého jazyka.