Olympiáda – školské kolo 2018/2019

Vo štvrtok 8. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v NJ. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia na obvodnom resp. krajskom (kategória 2C) kole.

 

Výsledky:

 

Kategória 1A 

1.miesto – Michal Sanislo  (1.OA)

2.miesto – Alex Albrecht (2.OA)

 

Kategória 1B 

1.miesto – Petra Jančiová  (3.OA)

2.miesto – Matúš Krajkovič (3.OA)

3.miesto – Kristína Mazancová  (3.OA)

Kategória 2A 

1.miesto – Martin Hurtuk  (2.A)

2.miesto – Samuel Koľ (1.NB)

3.miesto – Slávka Huľvejová  (2.A)

 

Kategória 2B 

1.miesto – Diana Achimovičová  (4.A)

2.miesto – Veronika Danková (4.AB)

3.miesto – Viktor Zeman (4.AB)

 

Kategória 2C 

1.miesto – Oliver Tomondy  (5.NB)

2.miesto – Jakub Kovalič (5.NB)

3.miesto – Ivana Jevická (4.NB)

 

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách!