Školské kolo olympiády

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v NJ. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia na obvodnom resp. krajskom (kategória 2C) kole.

Výsledky:

 

Kategória 1A

1.miesto –     Ema Károlyi               2.OA

2.miesto –     Nina Mikuľáková       2.OA

3.miesto –    Petra Jančiová           2.OA

 

 

Kategória 2A –  1. + 2.ročník

1.miesto – Viktor Zeman                3.AB

2.miesto – Yasemin Sviatková      3.AB

3.miesto – Martin Hurtuk               1.A

 

 

Kategória 2B –  3. + 4.ročník

1.miesto – Diana Achimovičová    3.A

2.miesto – Natália Koščová           4.NB

3.miesto – Dalibor Walko               4.A

 

 

Kategória 2C – nemecký bilingvál

1.miesto – Jakub Kovalič              4.NB

2.miesto – Oliver Tomondy           4.NB

3.miesto – Ivana Jevická               3.NB

 

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách!

 

V obvodnom kole, ktoré sa konalo dňa 19. januára 2018, obsadili naše žiačky v kategórii 2B dve pódiové miesta: Diana Achimovičová z 3.A veľmi pekné 2. miesto s postupom do krajského kola a Natália Koščová zo 4.NB obsadila 3. miesto.

 

V krajskom kole konanom 13. februára 2018 sa Jakub Kovalič zo 4.NB umiestnil v kategórii 2C na krásnom 2. mieste.

Srdečne blahoželáme!