Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov KMK DSD 1

 

Dňa 11.11. boli na našej škole slávnostne odovzdané diplomy jazykovej skúšky z nemeckého jazyka – Sprachdiplom KMK –DSD1. Túto nižšiu úroveň jazykového diplomu (A2/B1) sa podarilo úspešne zložiť 24 žiakom bilingválnych aj iných tried,  k čomu im srdečne blahoželáme .