DSD 2012/2013

DSD I

Dňa 8. 10. 2012 sa v Centre voľného času Domino v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov 1. Stupňa (DSD I). Žiaci si z rúk kultúrneho atašé Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, pána Martina Westebbeho, a pani Gudrun Telge, odbornej poradkyne Centrály pre zahraničné školstvo, prevzali diplom resp. certifikát preukazujúci ich jazykové zručnosti v kompetenciách počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomná komunikácia a ústna komunikácia na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Žiak Peter Tóth si navyše prevzal knižnú odmenu za dosiahnutie maximálneho počtu bodov. Už v tomto školskom roku sa žiaci 4.A zúčastnia nasledujúceho stupňa jazykovej skúšky KMK, aby získali diplom DSD II., dosvedčujúci ich jazykové zručnosti na úrovni B2/C1 SERR. Žiaci 3.A sa zúčastnia skúšky KMK na úrovni B1, aby rovnako ako ich starší spolužiaci získali diplom DSD I. Continue reading “DSD 2012/2013”

Olympiáda 2012/2013

Výsledky Olympiády nemeckého jazyka

Kategória 2A (1. – 2. ročník)

  1. Gabriela Eibenová 2. B
  2. Radoslav Keruľ 2. B
  3. Barbara Hritzová 2. E

Kategória 2B (3. – 4. ročník)

  1. Peter Tóth 4. A
  2. Ulrika Méderová 3. A
  3. Susanna Čolič 4. A

Srdečne úspešným študentom blahoželáme.