Juvenes Translatores

Súťaž sa konala 2.6.2022, zúčastnilo sa je 33 žiakov, ktorí mali preložiť Európskou úniou zadaný text ” Es geht nur gemeinsam” z nemeckého do slovenského jazyka. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých bilingválnych tried a budú hodnotení v dvoch kategóriách: Starší žiaci ( tretí a štvrtý ročník) a mladší žiaci ( prvý a druhý ročník) . Pre vysokú obsadenosť  súťaže a časovú náročnosť na korekciu textov budú výsledky zverejnené až koncom mesiaca jún 2022.