Odovzdávanie cien Best in Deutsch

Naši najlepší nemčinári sa zúčastnili celoeurópskej súťaže Best in Deutsch.

Spomedzi 3052 študentov a 243 škôl  z 11 štátov  obsadili vynikajúce miesta:

Oliver Tomondy   (5.NB)     3.miesto

Matej Drábik         (5.NB)     6.miesto

Jakub Kovalič        (5.NB)    19.miesto

Ich zásluhou tak získala škola celkovo fantastické 2.miesto.

Zástupca organizátora  prišiel  poblahoželať našim  študentom a odovzdať im                             finančné a vecné dary.   Zároveň zdôraznil význam štúdia cudzích jazykov a informoval  o možnostiach štúdia v zahraničí . Na základe vlastných skúseností odporúčal študijný pobyt v cudzine.

Žiakom aj my blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa šťastia v ďalšom štúdiu i živote.