Koncert nemeckej rockovej kapely “OK. Danke. Tschüß”

Dňa 3.10.2022 sa v priestoroch telocvične Gymnázia Opatovská cesta 7 uskutočnil zaujímavý koncert nemeckej rockovej kapely “OK. Danke. Tschüß”,  ktorého sa zúčastnili naši žiaci z tried V.OA, VI.OA, 1.NB, 2.NB a 3.NB ako i hostia z Gymnázia na Trebišovskej a Šrobárovej ulici.  Koncert prebehol vo veľmi prijemnej atmosfére, hudobný výkon skupiny i spevákov bol úžasný, texty piesní veľmi aktuálne a svojou problematikou blízke mladým ľuďom, v rapovom resp. hip-hopovom štýle, ktorý mladých z časti roztancoval , ale hlavne určite oslovil. Technické zabezpečenie koncertu prevzala jedna  z košických firiem a zabezpečila tak posluchový zážitok na kvalitatívne vysokej úrovni.  Následne nato, 4.10.2022, absolvovali žiaci workshoppový program s 2 členmi skupiny pod vedením nemeckého pedagóga spolupracujúceho s “Deutsche Welle” a “Goethe inštitútom” , pod ktorého záštitou sa celá akcia konala. Účastníci workshopu mali možnosť učiť sa nemčinu trochu netradične pomocou textov piesní, pomocou zábavných komunikačných a pohybových  aktivít, čo sa s u žiackej skupiny stretlo s veľmi pozitívnou odozvou, pričom získať CD aj s autogramom člena skupiny, nebol vôbec žiaden problém. Dúfajme, že začatá spolupráca školy a Goetheho inštitútu sa bude i naďalej rozvíjať v duchu organizovania podobných akcií.

Juvenes Translatores

Súťaž sa konala 2.6.2022, zúčastnilo sa je 33 žiakov, ktorí mali preložiť Európskou úniou zadaný text ” Es geht nur gemeinsam” z nemeckého do slovenského jazyka. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých bilingválnych tried a budú hodnotení v dvoch kategóriách: Starší žiaci ( tretí a štvrtý ročník) a mladší žiaci ( prvý a druhý ročník) . Pre vysokú obsadenosť  súťaže a časovú náročnosť na korekciu textov budú výsledky zverejnené až koncom mesiaca jún 2022. 

Skúška DSD I v šk. roku 2021/2022

Dňa 9.3.2022 sa konala písomná časť skúšky DSD I, ktorá sa skladala z troch častí – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie. Až 20 našich žiakov z  2.A, 3.A, 4.NB a 3.NB sa svedomito pripravovalo a preto veríme, že si s úlohami hravo poradili.

Ústna časť skúšky sa bude konať 16. a 17.3.2022. Všetkým držíme palce!

Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

 

Dňa 19.1.2021 súťažilo 6 našich žiakov v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka v kategóriách 1A, 1B a 2A. Pre súčasné obmedzenia sa konalo toto kolo online formou. Našim žiakom sa naozaj darilo a dvaja si vybojovali aj postup do krajského kola.  Umiestnili nasledovne:

 

Kategória 1A:

2.miesto: Kafka Lukáš, 2.OA  (postupuje do krajského kola)

3.miesto: Amiri Idris, 2.OA

 

Kategória 1B:

1.miesto: Sanislo Michal, 4.OA  (postupuje do krajského kola)

5.miesto: Hadašová Natália, 3.OA

 

Kategória 2A:

3.miesto: Mazancová Kristína, 2.A

5.miesto: Spielvogelová Lea, 5.OA

 

Všetkým srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce v krajskom kole!

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka 2021/2022

Dňa 26.11.2021 súťažilo 27 odvážnych žiakov v olympiáde z nemeckého jazyka takmer vo všetkých kategóriách v prvej časti školského kola, ktoré sa konalo online formou. V pondelok 29.11.2021 a v utorok 30.11.2021 prebehla ústna časť prezenčne. Naši žiaci si tak preverili svoje jazykové schopnosti a zručnosti po všetkých stránkach. Tí najlepší sa umiestnili nasledovne:

Kategória 1A:

1.miesto: Amiri Idris, 2.OA

2.miesto: Kafka Lukáš, 2.OA

3.miesto: Rapoš  Maximilián, 2.OA

 

Kategória 1B:

1.miesto: Sanislo Michal, 4.OA

2.miesto: Hadašová Natália, 3.OA

3.miesto: Hudák Oliver, 3.OA

 

Kategória 1C (mladší germanofónny žiaci):

1.miesto: Michalko Patrik, 2.OA

 

Kategória 2A:

1.miesto: Spielvogelová Lea, 5.OA

2.miesto: Mazancová Kristína, 2.A

 

Kategória 2C (starší germanofónny žiaci):

1.miesto: Michalková Karin, 5.OA

2.miesto: Nováková Nina, 2.NB

3.miesto: Boháč Vojtech, 1.NB

 

Všetkým srdečne blahoželáme! Do vyšších kôl postupujú: Idris, Lukáš, Michal, Natália, Patrik, Lea, Kristína a Karin. Držíme palce!

Projekt: Študovať a pracovať v Európe

V rámci projektu Študovať a pracovať v Európe, realizovanom v programe Erasmus+,  skupina našich pedagógov vycestovala do Augsburgu, kde navštívila partnerskú školu Peutinger – Gymnasium, Augsburg. Učitelia sa stretli so žiakmi školy na pracovnom seminári, ktorý bol venovaný možnostiam univerzitného štúdia na Slovensku i v Nemecku. Taktiež sa zúčastnili stretnutia s riaditeľom Agsburgského gymnázia, na ktorom prebehla výmena informácií o stave spoločného projektu a plánovanie budúcej spolupráce. Jej výsledkom bude v apríli 2022 mobilita skupiny 14 žiakov našej školy do Augsburgu a ďalšie partnerské výmeny žiakov.

DSD I skúška v šk. roku 2020/2021

DSD I skúška v šk. roku 2020/2021

V marci 2020 absolvovali naši študenti DSD I skúšku, a to 10.3. písomnú a 29.a  30.3.  ústnu časť.  Išlo o 16 žiakov  bilingválnych tried – 2.NB a 3.NB a jednu žiačku zo 4.OA. Najprv riešili úlohy pri čítaní  a počúvaní s porozumením,  písali sloh a potom odpovedali na otázky skúšajúcich. Najzaujímavejšou časťou bola prezentácia vlastnej práce, kde hovorili o sebe, svojich záujmoch alebo opisovali mimoriadnu udalosť vo svojom živote. V ústnej časti dokázali veľmi dobré komunikačné  a jazykové zručnosti a všetci  ju úspešne absolvovali. Veríme, že pozitívne hodnotenie príde aj  po oprave písomnej časti v Nemecku.

Prajeme všetkým veľa šťastia  aj pri absolvovaní  DSD II.

DSD I skúška v šk. roku 2020/2021

V marci 2020 absolvovali naši študenti DSD I skúšku, a to 10.3. písomnú a  29.a  30.3.  ústnu časť. Išlo o 16 žiakov bilingválnych tried – 2.NB3.NB a jednu žiačku zo 4.OA.

Najprv riešili úlohy pri čítaní  a počúvaní s porozumením,  písali sloh a potom odpovedali na otázky skúšajúcich. Najzaujímavejšou časťou bola prezentácia vlastnej práce, kde hovorili o sebe, svojich záujmoch alebo opisovali mimoriadnu udalosť vo svojom živote. V ústnej časti dokázali veľmi dobré komunikačné  a jazykové zručnosti a všetci  ju úspešne absolvovali. Veríme, že pozitívne hodnotenie príde aj  po oprave písomnej časti v Nemecku.

Prajeme všetkým veľa šťastia aj pri absolvovaní  DSD II.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 4 žiaci:

Kategória 2C:

Papcuňárová Martina, I.NB, 2.miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória 1C:
Karin Sára Michalko, IV.OA, 2.miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória 1B:

Michal Sanislo, III.OA, 4.miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória 1A:
Janka Ľochová, II.OA, 11.miesto

Všetkým srdečne blahoželáme!

Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

Tohto roku sa naši žiaci aj napriek pandémii zapojili do olympiády z nemeckého jazyka a v každej kategórii dosiahli úžasný úspechOkresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 20.01.2021 a prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách, pričom všetci boli úspešnými riešiteľmi! Umiestnili sa nasledovne:

Kategória 1A:

 Janka Ľochová, II.OA, 2.miesto  

Amiri Idris, I.OA, 3.miesto  

Kategória 1B:  

Michal Sanislo, III.OA, 1.miesto   

Alex Albrecht, IV.OA, 6.miesto  

Všetkým srdečne blahoželáme! Janke, Michalovi a Karin zo IV.OA (kategória 1C), ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole. Viel Glück!