Krajské kolo nemeckej olympiády

V rámci spolupráce so školským úradom a filozofickou fakultou UPJS sa konalo 11. 2. 2020 krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka pre žiakov základných a stredných škôl.
— Alexandra BAČOVÁ z 1. NB- triedy nás reprezentovla v kategórii 2C a Marek HRABKOVSKÝ v kategórii 2B, kde Alexandra dosiahla v svojej kategórii 3. miesto.
— V kategórii mladších žiakov nás úspešene reprezentovali žiaci osemročného gymnázia:  Matúš SIČÁK z 2. OA  v kategórii 1A a Karin MICHALKOVA z 3. OA v kategórii 1C, pričom sa  Karin MICHALKOVA umiestnila na 1. mieste a vybojovala si tak účasť v celoslovenskom kole. 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

Prekladateľská súťaž JUVENES TRANSLATORES

Aj tento rok sme pokračovali v tradícii  prekladateľskej súťaže TRANSLATORES.  Tentokrát sa súťaže zúčastnilo 14 našich žiakov, ktorí mali preložiť text daný EU – Komisiou s názvom “Kluge Köpfe für das Europa von morgen”. Aj keď to nebolo ľahké, všetci zainteresovaní žiaci sa s textom smelo popasovali. Celkovou víťazkou  sa stala  IVANA MAJOROSOVA zo 4.NB – triedy.

Písomná a ústna časť DSD II

Žiaci 5.NB na bilingválnej sekcii gymnázia sa zúčastnili 27.11.2019 písomnej časti skúšky DSD II, v ktorej sa mali vyjadriť k veľmi aktuálnej téme – integrácii migrantov.  Skúška pozostávala z 3 častí: posluchu, porozumeniu čítanému textu a písomnej komunikácie. Dúfame, že sa naši 20 kandidáti úspešne zhostili tejto skúšky. Konečné výsledky nám budú známe v máji 2020.
Onedlho nasledovala ústna časť skúšky DSD II, ktorej sa zúčastnilo taktiež 20 žiakov 5.NB. Prvej časti sa mali žiaci vyjadriť k neznámej téme a v druhej časti mali predstaviť príspevok, ktorý si sami zvolili pomocou krátkej prezentácie.
Výsledky boli celkom dobré: 16 žiakov dosiahlo úroveň C1, 2 účastníci B2 a zvyšný 2 boli neúspešný.
Srdečne blahoželáme!

Výmenný pobyt s Augsburgom

7. -8. Novembra 2019 nás navštívili zástupcovia našej partnerskej školy Peutinger Gymnasium z Augsburgu, aby sme podrobnejšie pripravili a prejednali detaily a dôležité termíny už dlhšie pripravovaného výmenného pobytu. Rozhovory boli vedené  vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére, na ktorých bola slovenská strana zastúpená našou pani riaditeľkou – pani Lenkou Henzselyovou a nemecká strana pánom Stephanom Dippoldom.  Na základe rozhovorov bude mať slovenská strana, tak ako aj viacerí slovenskí študenti, možnosť v apríli 2019 stráviť týždeň v Augsburgu ako hosť a zúčastniť sa už naplánovaných  projektových úloh.

 

 

Európsky deň jazykov 2019

Dňa 26. 9.2019 sme si  na našej škole tak ako každý rok pripomenuli Európsky deň jazykov.

V rámci hodín nemeckého jazyka si žiaci mohli overiť svoje vedomosti o jazykoch všeobecne, ako aj   poznatky o nemecky hovoriacich krajinách.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že sa dozvedeli veľa nového.

Študijný pobyt v Nemecku

26.júna sa už ráno o 5. začal môj mesačný medzinárodný pobyt v Nemecku cestou  z  VIEDNE.  Na letisku som spoznal svojich slovenských spolucestujúcich :

Lukáša z Bratislavy, Beátu z Komárna a Johannesa z Medzeva. Leteli sme do KOLÍNA, kde sa naše dobrodružstvo začalo. Vyzdvihli  nás dve sprievodkyne  a potom nás rozdelili do dvoch skupín.

Neskôr sme boli priradení k ostatným účastníkom z celého sveta, ktorí program tiež absolvovali. V mojej skupine boli napríklad ľudia z Ruska, Kostariky, Južnej Kórey, Francúzska či z Indonézie.

Continue reading “Študijný pobyt v Nemecku”

Odovzdávanie Sprachdiplomov a fantastický úspech nášho študenta

Žiaci 5.NB majú za sebou náročné štúdium nemeckého jazyka. V 2.ročníku absolvovali jazykovú skúšku DSD I a v 5. ročníku písomnú a ústnu DSD II skúšku na úrovni B2/C1.  Dosiahli v nej výborné výsledky, preto si mohli 24.5. 2019 prevziať  prestížny              Nemecký jazykový diplom 2. Stupňa  (Deutsches Sprachdiplom – DSD II).

Podujatie sa uskutočnilo na Filozofickej fakulte UPJŠ za prítomnosti zástupcov FF, Katedry germanistiky , koordinátora  pre nemčinu ako cudzí jazyk . Keďže príprava na  DSD prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko, prítomným sa prihovoril aj generálny konzul SRN v Košiciach Prof. Dr. Juraj Banský.

                   V úvode bol zvlášť vyzdvihnutý mimoriadny úspech nášho študenta                      

Oliver Tomondy ako jediný na Slovensku  dosiahol

maximálny počet bodov – 100% 

Continue reading “Odovzdávanie Sprachdiplomov a fantastický úspech nášho študenta”

Odovzdávanie cien Best in Deutsch

Naši najlepší nemčinári sa zúčastnili celoeurópskej súťaže Best in Deutsch.

Spomedzi 3052 študentov a 243 škôl  z 11 štátov  obsadili vynikajúce miesta:

Oliver Tomondy   (5.NB)     3.miesto

Matej Drábik         (5.NB)     6.miesto

Jakub Kovalič        (5.NB)    19.miesto

Ich zásluhou tak získala škola celkovo fantastické 2.miesto.

Zástupca organizátora  prišiel  poblahoželať našim  študentom a odovzdať im                             finančné a vecné dary.   Zároveň zdôraznil význam štúdia cudzích jazykov a informoval  o možnostiach štúdia v zahraničí . Na základe vlastných skúseností odporúčal študijný pobyt v cudzine.

Žiakom aj my blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa šťastia v ďalšom štúdiu i živote.

Jugend debattiert international

Už po niekoľkýkrát sa na našom gymnáziu uskutočnilo dňa 6.3.2019 školské kolo súťaže Jugend debattiert international.  Žiaci si v nej preverujú svoje schopnosti diskutovať  o danej téme- Majú by v Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach zavedené kamery?

Cieľom súťaže je naučiť žiakov argumentovať, viesť  konštruktívnu diskusiu a flexibilne reagovať .

Školského kola sa zúčastnili ôsmi žiaci z 3.NB a 4.NB. Do vyššieho kola postupujú dvaja zástupcovia našej školy – Martina Hvolková a Zuzana Sotáková.

Všetkým diskutujúcim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a držíme im palce pri ďalšej reprezentácii našej školy.