Výlet do Budapešti

Teraz konečne prišiel čas na celodenný výlet do Budapešti, ktorý si vybojovali víťazky  súťaže Jugenddebatiert z 3.NB  - Michaela K. a Nina N.. V piatok 2.júna sme veľmi skoro vyštartovali do hlavného mesta Maďarska. Následne to nešlo všetko hladko, ako zrušená výletná plavba loďou a náhly neplánovaný dážď, no potom prebiehal výlet bez prekvapení :)) Bol to jednoducho úžasne strávený spoločný deň.

Nemecký bilingvál a Deutsche Telekom si našli k sebe cestu

Žiaci z nemeckého bilingválneho štúdia vo štvrtok 27.10.2022 navštívili priestory Deutsche Telekomu v Košiciach. Cieľom  návštevy nemeckej skupiny z 5.NB bolo oboznámiť sa so základmi Scrumu prostredníctvom hry Scrum upratovanie a pomocou hry programovanie robotov so stavebnicou LEGO MINDSTORMS, vyskúšať si tímovú spoluprácu, tímové učenie a budovať vzájomnú dôveru a rešpekt v tíme.

Vznikla tak spolupráca našej školy s nemeckou firmou Deutsche Telekom, čomu sa veľmi tešíme.

Scrum – moderný prístup k riešeniu problémov

            – je systém na organizovanie práce

            – je spôsob, ktorým dokážeme napĺňať ciele

DSD I skúška v šk. roku 2020/2021

DSD I skúška v šk. roku 2020/2021

V marci 2020 absolvovali naši študenti DSD I skúšku, a to 10.3. písomnú a 29.a  30.3.  ústnu časť.  Išlo o 16 žiakov  bilingválnych tried – 2.NB a 3.NB a jednu žiačku zo 4.OA. Najprv riešili úlohy pri čítaní  a počúvaní s porozumením,  písali sloh a potom odpovedali na otázky skúšajúcich. Najzaujímavejšou časťou bola prezentácia vlastnej práce, kde hovorili o sebe, svojich záujmoch alebo opisovali mimoriadnu udalosť vo svojom živote. V ústnej časti dokázali veľmi dobré komunikačné  a jazykové zručnosti a všetci  ju úspešne absolvovali. Veríme, že pozitívne hodnotenie príde aj  po oprave písomnej časti v Nemecku.

Prajeme všetkým veľa šťastia  aj pri absolvovaní  DSD II.

DSD I skúška v šk. roku 2020/2021

V marci 2020 absolvovali naši študenti DSD I skúšku, a to 10.3. písomnú a  29.a  30.3.  ústnu časť. Išlo o 16 žiakov bilingválnych tried – 2.NB3.NB a jednu žiačku zo 4.OA.

Najprv riešili úlohy pri čítaní  a počúvaní s porozumením,  písali sloh a potom odpovedali na otázky skúšajúcich. Najzaujímavejšou časťou bola prezentácia vlastnej práce, kde hovorili o sebe, svojich záujmoch alebo opisovali mimoriadnu udalosť vo svojom živote. V ústnej časti dokázali veľmi dobré komunikačné  a jazykové zručnosti a všetci  ju úspešne absolvovali. Veríme, že pozitívne hodnotenie príde aj  po oprave písomnej časti v Nemecku.

Prajeme všetkým veľa šťastia aj pri absolvovaní  DSD II.

DSD II/ Sprachdiplom

DSD II skúška
Naša škola pripravuje už 30 rokov žiakov na Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa.
Ide o medzinárodne uznávanú skúšku pod záštitou Spolkového ministerstva zahraničných vecí a Centrály pre zahraničné školstvo . Cieľom je príprava žiakov na štúdium a prácu v nemecky hovoriacej krajine, príp. prácu v zahraničnej firme u nás a celosvetová porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok.


Skúška je bezplatná, vyžaduje náročnú špeciálnu prípravu tak na písomnú ako aj ústnu časť.
Svoje vedomosti z nemeckého jazyka si môžu overiť nielen žiaci z bilingválnych , ale aj klasických tried už v 2. ročníku a získať Deutsches Sprachdiplom Stufe I (DSDI) na úrovni A2/B1.
Vyššia úroveň – DSD II ( B2/C1) čaká na študentov v 5. ročníku.
Takt o bolo aj teraz – žiaci 5.NB a 1 žiačka 4.NB absolvovali 24.11. písomnú časť DSD II skúšky, ktorá mala 3 časti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie- tentokrát na aktuálnu tému zo zdravotníctva- predchádzanie chorobám. Oprava a hodnotenie prebiehajú centrálne v Nemecku.


V januári sa bude konať ústna časť, kde budú prezentovať svoje práce na zvolenú odbornú tému.
Držíme im palce, aby všetko dobre dopadlo.

Krajské kolo nemeckej olympiády

V rámci spolupráce so školským úradom a filozofickou fakultou UPJS sa konalo 11. 2. 2020 krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka pre žiakov základných a stredných škôl.
— Alexandra BAČOVÁ z 1. NB- triedy nás reprezentovla v kategórii 2C a Marek HRABKOVSKÝ v kategórii 2B, kde Alexandra dosiahla v svojej kategórii 3. miesto.
— V kategórii mladších žiakov nás úspešene reprezentovali žiaci osemročného gymnázia:  Matúš SIČÁK z 2. OA  v kategórii 1A a Karin MICHALKOVA z 3. OA v kategórii 1C, pričom sa  Karin MICHALKOVA umiestnila na 1. mieste a vybojovala si tak účasť v celoslovenskom kole. 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

Výmenný pobyt s Augsburgom

7. -8. Novembra 2019 nás navštívili zástupcovia našej partnerskej školy Peutinger Gymnasium z Augsburgu, aby sme podrobnejšie pripravili a prejednali detaily a dôležité termíny už dlhšie pripravovaného výmenného pobytu. Rozhovory boli vedené  vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére, na ktorých bola slovenská strana zastúpená našou pani riaditeľkou – pani Lenkou Henzselyovou a nemecká strana pánom Stephanom Dippoldom.  Na základe rozhovorov bude mať slovenská strana, tak ako aj viacerí slovenskí študenti, možnosť v apríli 2019 stráviť týždeň v Augsburgu ako hosť a zúčastniť sa už naplánovaných  projektových úloh.

 

 

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov 2018/2019

2.OA

Počas dní od 24. – 28.9. 2018, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, sa na našej škole konali vnútroškolské súťaže v jednotlivých triedach nie len nemeckého bilingválu,ale i v triedach s osemročným štúdiom či v triedach anglického bilingválu. Žiaci  v dvoj až trojčlenných tímoch riešili kvízy, zamerané na reálie, zaujímavosti a pamätihodnosti najmä nemecky hovoriacich krajín.

Žiaci si počínali celkom dobre a aj keď nikto nedosiahol plný počet bodov, podstatné je,že sa opäť niečo nové naučili. Veď ako povedal všetkým známy Sókratés: „Ozajstná múdrosť je v poznaní vlastnej nevedomosti.“
Continue reading “Európsky deň jazykov”

Partnerstvo 2018/2019

Partnerstvo 2018/2019

Krásnohorská jaskyňa

 

Wuppertálci v Košiciach

 

Začiatok Spetembra už tradične patrí k nášmu dlhoročnéhu výmennému pobytu žiakov. V čase od  10.-21.9.  strávilo 22 žiakov a 2 učitelia z Carl-Duisberg-Gymnasium dni plné zážitkov v hostiteľských rodinách svojich parnerov. U sprevádzajúcich učiteľov došlo k zmene. Julia Rojek a Christian Mandt prevzali “štafetový kolík” Kolegom Marike Graser und Jörgovi Wassermannovi.

Zmysel partnerstva, spoznávať ľudí a iné krajiny, ich kultúru a nadviazať nové priateľstvá bolo naplnené nie len zúčastnenými žiakmi, ale aj učteľmi. Dúfame,že Marika a Jörg zažili mnoho zábavy na našom výmennom pobyte.

Continue reading “Partnerstvo 2018/2019”

Partnerstvo 2016/2017

Wuppertálčania v Košiciach

 

Začiatok septembra patrí už tradične našej dlhoročnej študentskej výmene. V čase od 13.-22.9. strávilo 26 žiakov a 2 učitelia z Gymnázia Carla Duisberga pekné a na zážitky bohaté dni v hosťujúcich rodinách svojich partnerov. U sprevádzajúcich učiteľov došlo k výmene. Sybille Zanner a Irmtraud Mellmann odovzdali pomyselný “štafetový kolík” kolegom Julii Rojek a Christianovi Mandtovi. Ďakujeme Irmtraud a najmä Sybille za dlhoročnú starostlivosť a pestovanie tohto partnerstva a prípravu každoročných výmenných pobytov. Účel partnerstva, teda spoznávanie ľudí z inej krajiny a ich kultúry a nadväzovanie priateľstva, sa napĺňa nielen u žiakov, ale aj u nás, učiteľov. Dúfame, že aj Julia a Christian budú mať vďaka nášmu programu študentskej výmeny veľa zábavy a radosti.

Tak ako vždy, pripravili sme aj tento rok zaujímavý a pestrý program – od túry vo Vysokých Tatrách cez splav Dunajca v Pieninách na pltiach, návštevy kvapľovej jaskyne Domica, kaštieľa Betliar, solivaru v Prešove až po opálovú baňu v Dubníku, kde sme mohli hľadať drahé kamene alebo VTC v Technickom múzeu Košice, kde si žiaci mohli hravým spôsobom vyskúšať zákony fyziky. Cez víkend pripravovali program slovenské partnerské rodiny – či už ZOO, bobová dráha, Spišský hrad, bowling, lezecká stena alebo ranč, bolo toho veľa a všetko bolo zaujímavé, aj vďaka nádhernému počasiu.

 

Už teraz sa tešíme na september 2017, keď naši žiaci vycestujú ku svojim partnerom do Wuppertalu!