Krajské kolo nemeckej olympiády

V rámci spolupráce so školským úradom a filozofickou fakultou UPJS sa konalo 11. 2. 2020 krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka pre žiakov základných a stredných škôl.
— Alexandra BAČOVÁ z 1. NB- triedy nás reprezentovla v kategórii 2C a Marek HRABKOVSKÝ v kategórii 2B, kde Alexandra dosiahla v svojej kategórii 3. miesto.
— V kategórii mladších žiakov nás úspešene reprezentovali žiaci osemročného gymnázia:  Matúš SIČÁK z 2. OA  v kategórii 1A a Karin MICHALKOVA z 3. OA v kategórii 1C, pričom sa  Karin MICHALKOVA umiestnila na 1. mieste a vybojovala si tak účasť v celoslovenskom kole. 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku 2018/2019

Dňa 14.2.2019 sa konal už 29ty ročník krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktorého organizácie pre kategóriu 1A, 1B a 1C sa už po štvrtý rok zhostila naša škola. Sme radi, že sme mohli privítať tých najlepších žiakov nášho kraja, aby si navzájom zmerali sily vo svojich jazykových zručnostiach. V kategórii 1A našu školu úspešne reprezentoval Michal Sanislo z 1.OA, ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. V ten istý deň sa v Košiciach zároveň konalo krajské kolo nemeckej olympiády aj v kategóriách 2A, 2B a 2C. V neľahkom súboji získal krásne 3.miesto Oliver Tomondy z 5.NB.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Výsledky KKONJ 2018/2019

Okresné kolo nemeckej olympiády 2018/2019

Dňa 17.1. 2019  sa konalo okresné kolo nemeckej olympiády. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
– v kategórii 1.A : Michal Sanislo  1.miesto
                            Alex Albrecht     3. miesto,
– v kategórii 1.B: Petra Jančiová  4.miesto
                           Matúš Krajkovič 5. miesto,
– v kategórii 2.B: Veronika Danková  1.miesto.
Všetkým srdečne blahoželáme. Michalovi a Veronike držíme palce v krajskom kole!

Olympiáda – školské kolo 2018/2019

Vo štvrtok 8. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v NJ. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia na obvodnom resp. krajskom (kategória 2C) kole.

 

Výsledky:

 

Kategória 1A 

1.miesto – Michal Sanislo  (1.OA)

2.miesto – Alex Albrecht (2.OA)

 

Kategória 1B 

1.miesto – Petra Jančiová  (3.OA)

2.miesto – Matúš Krajkovič (3.OA)

3.miesto – Kristína Mazancová  (3.OA)

Continue reading “Olympiáda – školské kolo 2018/2019”

Školské kolo olympiády

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v NJ. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia na obvodnom resp. krajskom (kategória 2C) kole.

Výsledky:

 

Kategória 1A

1.miesto –     Ema Károlyi               2.OA

2.miesto –     Nina Mikuľáková       2.OA

3.miesto –    Petra Jančiová           2.OA

 

 

Kategória 2A –  1. + 2.ročník

1.miesto – Viktor Zeman                3.AB

2.miesto – Yasemin Sviatková      3.AB

3.miesto – Martin Hurtuk               1.A

 

 

Kategória 2B –  3. + 4.ročník

1.miesto – Diana Achimovičová    3.A

2.miesto – Natália Koščová           4.NB

3.miesto – Dalibor Walko               4.A

 

 

Kategória 2C – nemecký bilingvál

1.miesto – Jakub Kovalič              4.NB

2.miesto – Oliver Tomondy           4.NB

3.miesto – Ivana Jevická               3.NB

 

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách!

 

V obvodnom kole, ktoré sa konalo dňa 19. januára 2018, obsadili naše žiačky v kategórii 2B dve pódiové miesta: Diana Achimovičová z 3.A veľmi pekné 2. miesto s postupom do krajského kola a Natália Koščová zo 4.NB obsadila 3. miesto.

 

V krajskom kole konanom 13. februára 2018 sa Jakub Kovalič zo 4.NB umiestnil v kategórii 2C na krásnom 2. mieste.

Srdečne blahoželáme!

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

V utorok 13. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v NJ. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia na obvodnom resp. krajskom (kategória 2C) kole.

 

Výsledky:

Kategória 2.A:

 1. miesto: Natália Koščová, 3.NB
 2. Diana Achimovičová, 2.A
 3. miesto: Viktor Zeman, 2.AB

Kategória 2.B:

 1. miesto: Miroslava Borzecká, 4.A
 2. miesto: Simona Kočišková, 4.A

 

Kategória 2.C:

 1. miesto: Matej Drabik, 3.NB
 2. miesto: Jakub Kovalič, 3.NB
 3. miesto: Kamil Krušpán, 4.NB

Srdečne blahoželáme!

 

Natália Koščová z 3.NB sa v obvodnom kole, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 19. januára 2017, umiestnila na krásnom 2. mieste a postúpila tak do krajského kola. Blahoželáme a držíme palce jej aj Matejovi Drabikovi a Jakubovi Kovaličovi, ktorí za kategóriu 2C postúpili do krajského kola priamo.

Olympiáda 2015/2016

V tomto školskom roku je naša poverenou školou na zorganizovanie obvodného i krajského kola 26. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku.

Termíny:

Obvodné kolo: 12.01.2016

Krajské kolo: 11.02.2016

Podrobné informácie: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/ONJ.alej

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 10.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Continue reading “Olympiáda 2015/2016”

Olympiáda 2013/2014

Krajské kolo nemeckej olympiády

Gabika Eibenová z 3.B znovu vzorne reprezentovala našu školu. Po víťazstve v školskom kole nemeckej olympiády v kategórii 2B (3. a 4. ročník) vyhrala aj okresné kolo. Na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 2. 2014 obsadila krásne 3. miesto. Blahoželáme!


Výsledky školského kola olympiády v nemeckom jazyku Continue reading “Olympiáda 2013/2014”

Olympiáda 2012/2013

Výsledky Olympiády nemeckého jazyka

Kategória 2A (1. – 2. ročník)

 1. Gabriela Eibenová 2. B
 2. Radoslav Keruľ 2. B
 3. Barbara Hritzová 2. E

Kategória 2B (3. – 4. ročník)

 1. Peter Tóth 4. A
 2. Ulrika Méderová 3. A
 3. Susanna Čolič 4. A

Srdečne úspešným študentom blahoželáme.

Olympiáda 2011/2012

Dňa 14. 12. 2011 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Prvé miesta obsadili:

v kategórii 2A – 1. miesto Eibenová Gabriela 1. B

v kategórii 2B –  1. miesto Qallichová Romana 4. E

v kategórii 2C –  1. miesto Méderová Ulrika 2. A

Dňa 19. 1. 2012 prebehlo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Obvodného kola sa zúčastnili víťazky školského kola – Romana QallichováGabriela Eibenová. Umiestnili sa nasledovne: v kategórii 2B získala 1. miesto Qallichová Romana a postúpila do krajského kola, kde sa opäť umiestnila na prvom mieste. Obvodné kolo sa uskutočnilo 17. 2. 2012.

Dňa 18. – 19. 3. 2012 sa konalo celoštátne – celoslovenské kolo, na ktorom naša žiačka Romana Quallichová obsadila 4. miesto.

K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme.