Krajské kolo nemeckej olympiády

V rámci spolupráce so školským úradom a filozofickou fakultou UPJS sa konalo 11. 2. 2020 krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka pre žiakov základných a stredných škôl.
— Alexandra BAČOVÁ z 1. NB- triedy nás reprezentovla v kategórii 2C a Marek HRABKOVSKÝ v kategórii 2B, kde Alexandra dosiahla v svojej kategórii 3. miesto.
— V kategórii mladších žiakov nás úspešene reprezentovali žiaci osemročného gymnázia:  Matúš SIČÁK z 2. OA  v kategórii 1A a Karin MICHALKOVA z 3. OA v kategórii 1C, pričom sa  Karin MICHALKOVA umiestnila na 1. mieste a vybojovala si tak účasť v celoslovenskom kole. 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

Písomná a ústna časť DSD II

Žiaci 5.NB na bilingválnej sekcii gymnázia sa zúčastnili 27.11.2019 písomnej časti skúšky DSD II, v ktorej sa mali vyjadriť k veľmi aktuálnej téme – integrácii migrantov.  Skúška pozostávala z 3 častí: posluchu, porozumeniu čítanému textu a písomnej komunikácie. Dúfame, že sa naši 20 kandidáti úspešne zhostili tejto skúšky. Konečné výsledky nám budú známe v máji 2020.
Onedlho nasledovala ústna časť skúšky DSD II, ktorej sa zúčastnilo taktiež 20 žiakov 5.NB. Prvej časti sa mali žiaci vyjadriť k neznámej téme a v druhej časti mali predstaviť príspevok, ktorý si sami zvolili pomocou krátkej prezentácie.
Výsledky boli celkom dobré: 16 žiakov dosiahlo úroveň C1, 2 účastníci B2 a zvyšný 2 boli neúspešný.
Srdečne blahoželáme!

Odovzdávanie Sprachdiplomov a fantastický úspech nášho študenta

Žiaci 5.NB majú za sebou náročné štúdium nemeckého jazyka. V 2.ročníku absolvovali jazykovú skúšku DSD I a v 5. ročníku písomnú a ústnu DSD II skúšku na úrovni B2/C1.  Dosiahli v nej výborné výsledky, preto si mohli 24.5. 2019 prevziať  prestížny              Nemecký jazykový diplom 2. Stupňa  (Deutsches Sprachdiplom – DSD II).

Podujatie sa uskutočnilo na Filozofickej fakulte UPJŠ za prítomnosti zástupcov FF, Katedry germanistiky , koordinátora  pre nemčinu ako cudzí jazyk . Keďže príprava na  DSD prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko, prítomným sa prihovoril aj generálny konzul SRN v Košiciach Prof. Dr. Juraj Banský.

                   V úvode bol zvlášť vyzdvihnutý mimoriadny úspech nášho študenta                      

Oliver Tomondy ako jediný na Slovensku  dosiahol

maximálny počet bodov – 100% 

Continue reading “Odovzdávanie Sprachdiplomov a fantastický úspech nášho študenta”

Odovzdávanie cien Best in Deutsch

Naši najlepší nemčinári sa zúčastnili celoeurópskej súťaže Best in Deutsch.

Spomedzi 3052 študentov a 243 škôl  z 11 štátov  obsadili vynikajúce miesta:

Oliver Tomondy   (5.NB)     3.miesto

Matej Drábik         (5.NB)     6.miesto

Jakub Kovalič        (5.NB)    19.miesto

Ich zásluhou tak získala škola celkovo fantastické 2.miesto.

Zástupca organizátora  prišiel  poblahoželať našim  študentom a odovzdať im                             finančné a vecné dary.   Zároveň zdôraznil význam štúdia cudzích jazykov a informoval  o možnostiach štúdia v zahraničí . Na základe vlastných skúseností odporúčal študijný pobyt v cudzine.

Žiakom aj my blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa šťastia v ďalšom štúdiu i živote.

Jugend debattiert international

Už po niekoľkýkrát sa na našom gymnáziu uskutočnilo dňa 6.3.2019 školské kolo súťaže Jugend debattiert international.  Žiaci si v nej preverujú svoje schopnosti diskutovať  o danej téme- Majú by v Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach zavedené kamery?

Cieľom súťaže je naučiť žiakov argumentovať, viesť  konštruktívnu diskusiu a flexibilne reagovať .

Školského kola sa zúčastnili ôsmi žiaci z 3.NB a 4.NB. Do vyššieho kola postupujú dvaja zástupcovia našej školy – Martina Hvolková a Zuzana Sotáková.

Všetkým diskutujúcim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a držíme im palce pri ďalšej reprezentácii našej školy.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku 2018/2019

Dňa 14.2.2019 sa konal už 29ty ročník krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktorého organizácie pre kategóriu 1A, 1B a 1C sa už po štvrtý rok zhostila naša škola. Sme radi, že sme mohli privítať tých najlepších žiakov nášho kraja, aby si navzájom zmerali sily vo svojich jazykových zručnostiach. V kategórii 1A našu školu úspešne reprezentoval Michal Sanislo z 1.OA, ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. V ten istý deň sa v Košiciach zároveň konalo krajské kolo nemeckej olympiády aj v kategóriách 2A, 2B a 2C. V neľahkom súboji získal krásne 3.miesto Oliver Tomondy z 5.NB.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Výsledky KKONJ 2018/2019

Okresné kolo nemeckej olympiády 2018/2019

Dňa 17.1. 2019  sa konalo okresné kolo nemeckej olympiády. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
– v kategórii 1.A : Michal Sanislo  1.miesto
                            Alex Albrecht     3. miesto,
– v kategórii 1.B: Petra Jančiová  4.miesto
                           Matúš Krajkovič 5. miesto,
– v kategórii 2.B: Veronika Danková  1.miesto.
Všetkým srdečne blahoželáme. Michalovi a Veronike držíme palce v krajskom kole!

Best in Deutsch 2018

Bodujeme v NEMČINE na medzinárodnej úrovni

Naši žiaci sa z celkového počtu 3 000 účastníkov umiestnili v prvej top 20.-tkeBilingválna trieda s výučbou nemeckého jazyka má svojich úspešných žiakov v medzinárodnom rebríčku:

Oliver Tomondy      3.miesto

Matej Drabik            5. miesto

Jakub Kovalič         19.miesto

GRATULUJEME!

Tu kliknite na zobrazenie výsledkovej listiny:

Ergebnisse 2018

Best in Deutsch

Aj tento rok sa naši žiaci so záujmom o nemčinu zúčastnili medzinárodnej súťaže o Nemčinára roka.

V roku 2017 sa súťaže zúčastnilo 3003 študentov z 220 škôl zo 7 krajín.

V takejto silnej konkurencii sa naši žiaci opäť dokázali presadiť a zaistili si miesto v TOP dvadsiatke najlepších škôl, keď dosiahli  18. miesto.

Najlepšie individuálne výkony dosiahli:

Oliver Tomondy, 4.NB

Rudolf Lukáč, 5.NB

Simona Jurová, 5.NB

Kamil Krušpán, 5.NB

Diana Achimovičová, 3.A

 

Nášmu tímu blahoželáme k peknému výkonu a želáme veľa radosti a chuti pri ďalšom štúdiu nemčiny! 🙂

Deutschland Plus

Agáta Polomská (4.NB) sa zúčastnila programu Deutschland Plus

Čo je Deutschland Plus?

Tento 2- alebo 3-týždňový jazykový program v Nemecku je určený pre žiakov stredných škôl v zahraničí, ktorí sa nejakým spôsobom vyznamenali v predmete nemecký jazyk. V centre pozornosti je pri tom ubytovanie v hosťovských rodinách počas celej doby trvania kurzu. Počas svojho pobytu navštevujú naši mladí ľudia miestnu všeobecnovzdelávaciu strednú školu, kde absolvujú samostatné vyučovanie, ale hospitujú aj v triedach svojich hosťovských súrodencov. Súčasťou programu sú aj spoločné exkurzie do bližšieho i vzdialenejšieho okolia. Sprievodcom skupiny sú počas celého pobytu učitelia nemčiny z rodnej krajiny zúčastnených žiakov. Aktuálne sa programu zúčastňuje 18 národov.

Tu je Agátina správa z pobytu:

Správa

PAD Jazykový kurz – Hamelín, 2017

Som Agáta Polomská a som veľmi šťastná, že som mala možnosť zúčastniť sa na jednom úžasnom projekte „Deutschland Plus“. Konal sa v Hamelíne a v Berlíne a trval dva a pol týždňa od 13. augusta až do konca augusta a zúčastnila som sa na ňom spolu s ďalšími jedenástimi milými študentmi z celého Slovenska.

Nikto nikoho nepoznal a to bolo na našej ceste to najkrajšie. Išli sme autobusom z Bratislavy do Viedne a z letiska Schwechat sme mali letieť do Hannoveru a odtiaľ vlakom do Hamelínu. Ale nebolo to také plynulé. Na letisku vo Viedni sme mali dosť času, aby sme sa medzi sebou spoznali, lebo náš let zrušili, a tak sme museli letieť najprv do Mníchova a odtiaľ do Hannoveru. Takže som lietadlom neletela len prvýkrát v živote, ale rovno aj druhý! Aký zážitok! Mali sme kopu srandy a bol to skvelý začiatok ešte lepších vzťahov.

Hosťujúce rodiny na nás museli čakať do druhej rána, no očakávali nás so srdečným privítaním a objatím. Ale tam, u mojej nemeckej rodiny, som sa cítila naozaj ako doma. Môj brat bol úplne ako ja, vzhľadom, humorom aj názormi. Každý deň sme sa rozprávali neskoro do noci. Dovtedy som nevedela tancovať, ale on ma to naučil a dokonca sme aj dvakrát boli na úžasnom tanečnom kurze!
Hosťujúci rodičia boli neuveriteľne milí a plní pochopenia, kopu sme sa spolu rozprávali a robili sme spolu všelijaké veci, športovali sme, robili sme si výlety a spolu sme aj nakupovali. Jednoducho som sa nikdy nenudila a vždy som bola plná radosti.

Počas týždňa sme mali vyučovanie na obrovskom Schillerovom gymnáziu. Najprv nás privítal riaditeľ školy, no a potom sa vyučovanie mohlo konečne začať. Učiteľky sa nám snažili pripraviť zaujímavé vyučovanie, a tak to aj naozaj bolo. Každý deň sme s nimi mali 4 hodiny nemčiny a potom sme sa mohli zúčastniť na dvoch nami zvolených hodinách s ostatnými študentmi školy. Tam sme mohli zistiť veľmi veľa o ich školskom systéme a porovnať ho s naším. Videli sme, ako prebieha vyučovanie a v hlave sme mali prianie, aby sme na Schillerovom gymnáziu mohli ostať ešte aspoň rok.

Ale čo by to bol za pobyt bez výletov? Najprv nás privítal primátor mesta, bol veľmi milý a veľmi sa z nás tešil. Dostali sme od neho lístky do mestského múzea, tak sme boli tam, mali sme prehliadku toho nádherného mestečka, videli sme muzikál Rats, navštívili sme fúkareň skla, kde sme si mohli vyfúknuť vlastnú farebnú sklenenú guľu! Vo Wolfsburgu sme boli v Autostadte a takisto aj z Phaena sme si odniesli skvelé zážitky. Boli sme aj na výlet v Hannoveri, kde  nás sprevádzal jeden úžasný sprievodca, pán Schäffer, vďaka ktorému teraz viem veľmi veľa o tomto meste. A tá radnica je jednoducho šupa.

Pomaly ale iste prišiel rozlúčkový večer. Pre všetky hosťovské rodiny sme pripravili krátku prezentáciu o Slovensku a našich mestách kde bývame. Ku tomu sme sa obliekli „typicky slovensky“, a pretože folklór je veľkou časťou našej kultúry, zaspievali sme im ku tomu aj dve ľudové pesničky a takisto sme aj ľudovo zatancovali. Pri prípravách sme mali kopec srandy a hosťovským rodinám sa program veľmi páčil. Aj počas programu aj potom sme mali všetci spolu veľmi príjemný čas.

Tohto roku slávilo Schillerovo gymnázium 1050 výročie vzniku školy. Ku tomu usporiadali celkom veľkú slávnosť s mnohými kapelami, tanečnými skupinami a vystúpeniami všelijakých druhov. Mali sme obrovské šťastie, že sa to konalo v čase nášho pobytu u nich! Paralelne s týmto výročím sa v meste konala ďalšia slávnosť – Pflasterfest, kde sme spolu boli skupinka Nemcov a Slovákov a s vďačnosťou sme si mohli užiť posledný čas spolu.

Časťou pobytu bol aj štvordňový výlet do Berlínu, po dvoch týždňoch v Hamelíne. V hosťovských rodinách a v škole bolo tak skvelo, že podaktorí si na stanici aj poriadne poplakali. Najprv som takisto nechcela ísť. Chcela som ostať v Hamelíne. Ale už po prvom dni som sa do Berlína úplne zamilovala. Naša sprievodkyňa presne vedela čo chceme vidieť, jesť a robiť. Pamiatky, dejiny, ľudí, budovy múzeá, parky.. to všetko by som chcela zažívať a navštevovať znovu a znovu. Ale jedným z najlepších zážitkov v Berlíne bolo jedlo. Na obedy a večere sme chodili stále do inej reštaurácie.. latinsko-americkej, talianskej, nemeckej, indickej a neviem akeješte.
V hoteli, kde sme spali, sme sa stretli aj s ostatnými skupinami z PAD-kurzu, napríklad s Chorvátmi. S nimi sme hrávali večer bowling a boli sme spoločne na mládežníckej diskotéke v známom klube Matrix.

Nedokážem dostatočne dobre popísať svoje pocity z tohto pobytu. Kopu, kopu som rozprávala po nemecky a to som z toho mala na začiatku najväčší strach. Ale tí ľudia boli tak neuveriteľne skvelí, že sa jednoducho nedalo nič nepovedať.. teraz som si viac istá a som aj samostatnejšia, ak sa jedná o rozprávanie po nemecky, slovnú zásobu som si rozšírila o kopu slovíčok, veľa som toho zažila a spoznala som mnoho ľudí – teraz už priateľov. Naozaj som mala neskutočne skvelý a nezabudnuteľný čas a som veľmi vďačná, že som mala takúto príležitosť.

 

S pozdravom
Agáta Polomská, 18 rokov, žiačka gymnázia Opatovská cesta 7, Košice