Divadelné predstavenie

Max Frisch: “Biedermann und die Brandstifter”

 

Žiaci našich bilingválnych tried sa už tradične radi zúčastňujú na divadelných predstaveniach študentov Katedry germanistiky FF UPJŠ Košice. Tentokrát si žiaci z 1.NB., 2.NB a 3.NB spolu so svojimi nemčinárkami, p. Tomašovou a p. Šoltésovou, pozreli v dňoch 16.3. a 17.3. 2016 v Bábkovom divadle v Košiciach hru švajčiarskeho autora Maxa Frischa “Biedermann und die Brandstifter (Biedermann a podpaľači)”.  Táto hra z roku 1958 je slávna psychologická dráma s komickými a desivými prvkami o tom, že malomeštiaci nie sú kvôli svojej zbabelosti, hlúposti a zaslepenosti schopní zabrániť nástupu zla napriek akýmkoľvek varovným signálom, pretože si zlo do poslednej chvíle nepripúšťajú. Potešilo nás, že v tejto “poučnej hre bez poučenia”, ako znie jej podtitul, sme v úlohe jedného z podpaľačov  opäť videli nášho bývalého žiaka Dominika Schürgera.