Úspechy 2014/2015

Odmena pre Simonu Jurovú (3.NB) – pobyt PAD

PAD – Medzinárodný program pre nositeľov odmeny

V približne 90 krajinách sa každý rok vyberie zhruba 500 žiakov zo všeobecnovzdelávacích škôl, ktorí sa mimoriadnym spôsobom vyznamenali v nemeckom jazyku. Za odmenu sú pozvaní na štvortýždňový pobyt do Nemecka. V medzinárodných skupinách v Kolíne nad Rýnom, Bonne, Berlíne a Mníchove alebo Hamburgu im hostitelia ponúknu viacdňový študijný program. Vrcholom programu je dvojtýždňový pobyt v hosťovskej rodine a návšteva miestneho gymnázia alebo Gesamtschule. Žiaci v tomto čase navštevujú špeciálne vyučovanie a hospitujú aj na vyučovaní svojich hosťovských súrodencov. Program je finančne podporovaný z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí a koordinuje ho organizácia medzinárodnej výmeny v oblasti školstva Pädagogischer Austauschdienst (PAD).

Simona Jurová – správa z pobytu

Na začiatku kalendárneho roka 2015 sa ma moja pani profesorka Tatiana Šoltésová a pán lektor Remmer De Boer, ktorý pochádza z Nemecka, spýtali, či by som nemala záujem zúčastniť sa na jednom pobyte v Nemecku, ktorý organizuje nemecké ministerstvo kultúry. Ich úlohou bolo navrhnúť niekoho, kto dosahuje dobrý prospech a zároveň nemá problém komunikovať po nemecky. Pretože sa študentovi takáto príležitosť naskytne možno len raz v živote, bez váhania som súhlasila, hoci ešte nebolo isté, či ma organizátori tohto programu vyberú. Za pokus to však stálo. Na moje prekvapenie ma vybrali.

Program trval jeden mesiac, a to v čase od 8.8. 2015 do 7.9. 2015. V informačnom maile mi došlo veľa užitočných pokynov týkajúcich sa programu, odchodu, príchodu, ostatných zúčastnených a podobne.

Pretože je to medzinárodný program, zúčastnili sa ho aj rovesníci z iných krajín a miest, ako je napr. Togo, Namíbia, Libanon, Turecko, Gruzínsko, Madagaskar, Maďarsko, Česká republika, Tokio, Hongkong, Rumunsko. Z menovaných štátov priletelo do Nemecka viacero účastníkov. Slovensko sme zastupovali štyria. Ja som reprezentovala nádherné Košice a ostatní pochádzali z Bratislavy, Stupavy a Pliešoviec.

Všetci zúčastnení sme spolu vytvárali niekoľko menších skupín po cca 15 ľudí. O organizačné záležitosti a program sa starali naši sprievodcovia (hlavný sprievodca a jeho asistentka). Ďalším dôležitým členom bol jeden hosťovský súrodenec, ktorý prislúchal k hosťovskej rodine jedného člena z našej skupiny. Ten nás sprevádzal nielen na výletoch, ale aj počas pobytu v Essene.

Okrem Essenu, kde sme boli ubytovaní v hosťovskej rodine, sme v ostatných mestách ako je Berlín, Mníchov a Bonn nocovali v hoteloch. Raňajkovali sme formou švédskych stolov. Obedovali a večerali sme stále v iných reštauráciách, kde sme mali už vopred rezervované stoly. Okrem toho sme mali vždy určenú sumu, za ktorú sa môžeme najesť. Bolo to okolo 15-20€ za jeden obed alebo večeru.

Všetky výdavky boli hradené partnerskou stranou. To znamená, že stravovanie, ubytovanie, všetky vstupy a cesty mestskou dopravou, ICE vlakmi, či už prílet alebo odlet z danej krajiny. Aj to bolo obrovskou výhodou pobytu.

Okrem veľkých miest, ktoré sme navštívili, sme videli aj mnoho menších v ich okolí. Chodievali sme po múzeách, galériách, zúčastnili sa rôznych akcií, organizovali pre nás prehliadky miest a historických pamiatok. Taktiež sme videli charakteristické budovy a námestia pre dané mestá, ako je napr. Alexanderplatz pre Berlín alebo Marienplatz pre Mníchov.

Navštívili sme zaujímavé interaktívne múzeá o nemeckej histórii (napr. DDR múzeum v Berlíne, Haus der Geschichte v Bonne), mali sme možnosť obzrieť si naživo Berlínsky múr.

Po Bonne a Berlíne sme sa vlakom presunuli do Essenu, kde na nás čakala hosťovská rodina. Spolu s našimi hosťovskými súrodencami sme počas dvoch týždňov navštevovali rovnakú. Naša nemecká skupina mala vlastný rozvrh hodín, ktorý obsahoval nemčinu, španielčinu, dejepis, ale aj netradičné hodiny ako napr. politiku. Tá bola pre mňa čímsi novým. Čakala som, že budeme rozoberať parlament a podobné veci. Milo ma prekvapilo, že sme sa rozprávali o témach, ktoré sa v parlamente preberajú a mali sme na ne vyjadriť vlastné názory. Jednou z tém boli násilné a vojnové počítačové hry. Počas hodiny sme si vymenili mnoho zaujímavých názorov. Táto hodina sa mi spolu so španielčinou páčila najviac zo všetkých. Počas víkendov a popoludní nám program zabezpečovala partnerská rodina.