Exkurzia do Rakúska a Bavorska

Exkurzia do Rakúska a Bavorska

V dňoch 9. až 13. júna sme sa zúčastnili exkurzie do nemecky hovoriacich krajín.

Boli sme v Rakúsku a Nemecku.

Prvý deň sme navštívili Viedeň, kde sme boli v zámku Schönbrunn. Videli sme Stephansdom, centrum mesta a tiež historický komplex zvaný Hofburg.

Zvyšný čas sme strávili nakupovaním. Podvečer sme sa vybrali do Salzburgu, kde sme prespali. Ráno sme sa naraňajkovali a išli do mesta. Navštívili sme záhrady pri zámku Mirabell. Prešli sme mestom, spoznávali pamiatky, Mozarthaus, katakomby a nakoniec sme sa dostali lanovkou na pevnosť Hohensalzburg, odkiaľ sme videli celé mesto.

Po tejto prehliadke sme sa konečne mohli ísť najesť a nakupovať. Poobede sme sa presunuli do Mníchova. Tam sme prešli Olympijským parkom a samozrejme sme si nemohli nechať ujsť príležitosť navštíviť  BMW – svet. Videli sme tam rôzne modely áut. Každý z nás si tam našiel to svoje „auto snov“a urobil si pri ňom pár fotiek. Po tejto prehliadke sme vyrazili do hotela, v ktorom sme mali rezervované izby. Ráno sme sa všetci naraňajkovali a vyrazili s naším „úžasným a zaujímavým“ sprievodcom do mesta, kde nám spravil menšiu prehliadku. V tento 3. deň niektorí z nás už pociťovali únavu a nebavilo nás stále navštevovať nejaké kostoly, ale museli sme to s úsmevom vydržať. Navštívili sme Marienplatz, kde sme sa všetci spolu odfotili. S úžasom sme sa dívali na radnicu mesta. Bola to obrovská budova so zaujímavými tvarmi. Ako vždy sme mali čas aj pre seba. Počas voľna sme sa boli naobedovať a samozrejme niečo nakúpiť v obchodoch, ktoré na Slovensku nenájdeme.

Večer sme už boli v Augsburgu, kde sme najprv nakupovali, keďže obchody v Bavorsku sa zatvárajú skôr, a tak sme s taškami plnými jedla museli prechádzať mestom a počúvať výklad sprievodcu. Toto už bolo trošku vyčerpávajúce. Po celom dni sme boli unavení a nemali sme chuť ešte niekam chodiť. Večer, keď sme po dlhej dobe dorazili na hotel,  sme konečne oddychovali. Ráno sme vstali o pol 10, išli sa naraňajkovať a o 11 sme odchádzali na futbalový štadión v Augsburgu, kde naše futbalové mužstvo pred niekoľkými týždňami porazilo Nemecko. Zástupca spoločnosti Lechwerke, ktorá sa pričinila o unikátnosť tohto štadióna (čo sa týka vykurovania trávnika), nás previedol priestormi, do ktorých sa fanúšik bežne nedostane.

Po tejto prehliadke sme išli na rozprávkový zámok Neuschwanstein. Zo zámku majú ľudia výhľad na krásnu prírodu a Alpy v okolí. Tento zámok stál naozaj za to! Po prehliadke sme si urobili zopár fotiek a ponáhľali sa k autobusu, odkiaľ sme vyrazili domov.

Takže takýto bol náš výlet. Všetci sme si ho užili a budeme naň ešte dlho spomínať.

 

žiačky 1.NB

Súťaž „Stretnutie s východnou Európou“ 2016

Tak ako minulý rok, aj teraz sa žiačky našich bilingválnych tried zúčastnili na súťaži vyhlásenej nemeckou spolkovou krajinou Severné Porýnie-Vestfálsko pod názvom „Stretnutie s východnou Európou“. Tento rok sa konal už jej 63. ročník.

Natália Sokolová z 3.NB sa so svojím individuálnym projektom na tému “So selfie to začína…” stala národnou víťazkou za Slovenskú republiku!  Ako odmenu dostala od ministerstva rodiny, mládeže, kultúry a športu spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a ministerstva školstva spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko pozvanie na týždňový pobyt do nemeckého mesta Münster, ktorý sa uskutoční v čase od 13.6. do 18.6.2016. V rámci tohto pobytu sa vo štvrtok 17.6. uskutoční slávnostné odovzdávanie cien z rúk zástupcu ministerstva rodiny, mládeže, kultúry a športu spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a ministerstva školstva spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.

 

Diana Achimovičová z 1.A získala za svoj individuálny projekt certifikát a vecnú cenu.

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

 

Link na oficiálnu stránku súťaže s informáciou a fotkami:

http://www.schuelerwettbewerb.eu/unserWettbewerb/nachrichten/LSE-Bochum-2016/index.php

http://www.schuelerwettbewerb.eu/unserWettbewerb/nachrichten/Regierungspraesident_begruesst_Landessiegerdelegationen_aus_Osteuropa/index.php

 

Správa Natálie Sokolovej o pobyte v Münsteri:

Tak ako minulý školský rok, aj tento rok nám prišla do školy ponuka zúčastniť sa súťaže Schülerwettbewerb. Organizátori tejto súťaže nám teda najskôr poslali katalóg s možnými témami na výber. Na vybranú tému bolo potrebné spracovať projekt alebo vytvoriť niečo zaujímavou formou.

Keďže som sa projektu zúčastnila aj minulý rok a certifikát za účasť ma už vtedy potešil, skúsila som to aj tento rok. A oplatilo sa!J Ako prvá ma zaujala téma „Mit einem Selfie fängt es an”, teda so selfie to začína. Tak som dlho neváhala a spracovala projekt na výkres A2.Tento projekt ste si mohli všimnúť aj na nemeckej nástenke v E-pavilóne. Po ukončení práce sme spolu s pani profesorkou Tatianou Šoltésovou vypísali prihlášku a prácu poslali do súťaže. Po dvoch mesiacoch nám prišla nečakaná odpoveď, a síce, že vo svojej kategórii som víťazkou za Slovensko a hlavnou cenou je cesta do Nemecka – do mesta Münster. Cestu do Nemecka a ubytovanie hradili organizátori súťaže.

A aj keď sa termín mojej výhry križoval s termínom exkurzie v Nemecku, aj tento problém sme vyriešili. Po skončení exkurzie sme s pani profesorkou ďalej pokračovali v objavovaní krásnych miest Nemecka.J  V pondelok 13.6 sme docestovalo do Münsteru, kde nás už čakali organizátori súťaže a delegácie z rôznych krajín ako napr. Rumunsko, Rusko, Ukrajina, Poľsko, Chorvátsko.. Na celý týždeň bol pre nás prichystaný bohatý program. Či už to bola vyhliadková cesta po Münsteri alebo Gasometer v Oberhausene, odovzdávanie cien v Bochume či zábavný park – Movie park J

Týmto projektom sa mi teda potvrdilo, že sa naozaj oplatí robiť niečo navyše! J

Jugend debattiert international

Jugend debattiert international  je súťaž pre školy v nemeckom jazyku, ktorá sa koná v Česku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Poľsku, Rusku, Slovinsku, Slovensku a na Ukrajine.

Zriaďovateľmi projektu sú Goetheho inštitút, nadácia „Pamäť, zodpovednosť a budúcnosť“ (Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft«), Verejnoprospešná nadácia Hertie, (Gemeinnützige Hertie-Stiftung) a Centrála pre zahraničné školstvo (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). Jugend debattiert international je doteraz jedinou medzinárodnou rečníckou súťažou pre žiakov v nemeckom jazyku. Má prispieť k tomu, aby mladí ľudia v strednej a východnej Európe dokázali svoje postoje a názory obsahovo fundovane a presvedčivo obhájiť a súčasne má podporiť nemecký jazyk ako médium debaty. Predmetom súťaže je debatovanie po nemecky na témy z oblasti každodenného školského života, základných práv, histórie (predovšetkým spracovanie historickej skúsenosti s bezprávím) a Európy. Projekt je určený pre žiakov od 10. ročníka (2. ročníka stredných škôl), ktorí majú znalosti nemčiny minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Žiaci medzi sebou debatujú najprv na úrovni školy a regiónu, najlepší postúpia do národného kola a nakoniec do medzinárodného finále. Toho sa zúčastňujú všetci žiaci zo všetkých krajín projektu, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste v národnom kole.

Vždy štyria žiaci, dvaja za a dva proti, debatujú spolu 24 minút po nemecky o spoločensko-politicky relevantných témach (napr. „Má byť Turecko prijaté do Európskej únie?“) Formát debaty je pritom presne daný: na začiatok má každý debatujúci dvojminútový priestor bez prerušovania, počas ktorého môže prezentovať svoju pozíciu, potom nasleduje 12-minútová voľná diskusia – samotná fáza argumentácie – a na záver má každý účastník čas jednu minútu pre záverečný prejav v zmysle vedenej debaty. Externý moderátor nie je prítomný. Na školskej úrovni sa debatuje predovšetkým o témach z každodenného života školy, na vyšších stupňoch súťaže potom z oblasti politiky, základných a ľudských práv, histórie (predovšetkým spracovanie historickej skúsenosti s bezprávím) a Európy.

Debatu hodnotí troj- až päťčlenná porota, ktorá prideľuje body. Hodnotí výkon každého účastníka podľa štyroch kritérií: vecné znalosti, vyjadrovacia schopnosť, schopnosť viesť rozhovor a presvedčivosť. Znalosti nemčiny debatujúcich sa nehodnotia.

(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Jugend_debattiert_international)

 

Naša škola sa tejto súťaže zúčastnila po prvýkrát.

Na školskom kole sa v pondelok 21. marca 2016 proti sebe stretli dva 4-členné tímy z 2.NB a 3.NB. (2.NB: Agáta Polomská, Matej Drabik, Jakub Kovalič, Oliver Tomondy, 3.NB: Simona Jurová, Mojmír Hegedüš, Kamil Krušpán, Rudolf Lukáč).

Téma debaty bola: “Má byť angličtina na Slovensku naďalej povinne jediným prvým cudzím jazykom?”

V školskom kole zvíťazili a do východoslovenského regionálneho kola postúpili: Simona Jurová a Oliver Tomondy. Miesto náhradníka dostal Mojmír Hegedüš.

Východoslovenské regionálne kolo sa konalo vo štvrtok 5. mája na Gymnáziu Šrobárova Košice. Okrem našich 2 žiakov sa na súťaži zúčastnili vždy 2 žiaci z gymnázia Šrobárova, gymnázia v Prešove a gymnázia v Sabinove. Témou tejto debaty bola otázka: “Majú sa na Slovensku spoločne vyučovať žiaci s postihnutím so žiakmi bez postihnutia?”

Oliver Tomondy sa ako náhradník zúčastní národného kola, ktoré sa v júni uskutoční v Bratislave. Ešte predtým sa zúčastní na týždňovom prípravnom pobyte v drážďanoch.

Blahoželáme a ďakujeme všetkým účastníkom!

Divadelné predstavenie

Max Frisch: “Biedermann und die Brandstifter”

 

Žiaci našich bilingválnych tried sa už tradične radi zúčastňujú na divadelných predstaveniach študentov Katedry germanistiky FF UPJŠ Košice. Tentokrát si žiaci z 1.NB., 2.NB a 3.NB spolu so svojimi nemčinárkami, p. Tomašovou a p. Šoltésovou, pozreli v dňoch 16.3. a 17.3. 2016 v Bábkovom divadle v Košiciach hru švajčiarskeho autora Maxa Frischa “Biedermann und die Brandstifter (Biedermann a podpaľači)”.  Táto hra z roku 1958 je slávna psychologická dráma s komickými a desivými prvkami o tom, že malomeštiaci nie sú kvôli svojej zbabelosti, hlúposti a zaslepenosti schopní zabrániť nástupu zla napriek akýmkoľvek varovným signálom, pretože si zlo do poslednej chvíle nepripúšťajú. Potešilo nás, že v tejto “poučnej hre bez poučenia”, ako znie jej podtitul, sme v úlohe jedného z podpaľačov  opäť videli nášho bývalého žiaka Dominika Schürgera.

Partnerstvo 2015/2016

Aj tento rok sa konal výmenný pobyt s našou partnerskou školou Carl-Duisberg Gymnasium vo Wuppertale.  Celý výlet sa začal v pondelok 14. septembra na parkovisku pred Hotelovou Akadémiou, kde už na nás o 17:30 čakal autobus. Spolu nás bolo 29 žiakov a pod dozorom nás mali p. prof. Šoltésová a p. prof. Molnárová.

Cesta trvala 22 hodín, no určite to stálo zato!

Hneď, ako sme prešli rakúsko-nemeckú hranicu, sme už boli ako na ihlách. Síce sme sa miestami obávali, či už konverzácie alebo nového prostredia, no to k tomu patrí.

Zo začiatku to bolo trochu namáhavé, no čím viac času sme s Nemcami strávili, tým rýchlejšie sme si osvojili ich jazyk a všetky, či už drobné alebo veľké obavy sa pomaly vytratili. Sem-tam sme sa aj niečo nové naučili. Continue reading “Partnerstvo 2015/2016”

DSD 2015/2016

DSD II

Dňa 2. decembra 2015 sa žiaci 4.C, triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, podrobili písomnej časti skúšky na získanie jazykového certifikátu DSD II na úrovni B2/C1. Výsledky skúšky z jazykových kompetencií počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písomná komunikácia sa žiaci dozvedia až v apríli 2016.

Ústna časť skúšky sa uskutoční v stredu 13. januára 2016.

Výsledky ústnej časti skúšky: Continue reading “DSD 2015/2016”

Olympiáda 2015/2016

V tomto školskom roku je naša poverenou školou na zorganizovanie obvodného i krajského kola 26. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku.

Termíny:

Obvodné kolo: 12.01.2016

Krajské kolo: 11.02.2016

Podrobné informácie: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/ONJ.alej

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 10.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Continue reading “Olympiáda 2015/2016”

Akcie 2015/2016

Nemecký týždeň: 7.-11. december 2015

Aj v tomto roku máme na našej škole tzv. Nemecký týždeň, počas ktorého sa uskutoční mnoho rôznych podujatí. Tu sú naše highlights:

7.12.: Deň otvorených dverí

8.12.: Workshop k didaktizácii literatúry v Goethe inštitúte

9.12.: Pilotná skúška k ústnej časti DSD II

10.12.: Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

11.12.: Prekladateľská súťaž Continue reading “Akcie 2015/2016”