DSD 2012/2013

DSD I

Dňa 8. 10. 2012 sa v Centre voľného času Domino v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov 1. Stupňa (DSD I). Žiaci si z rúk kultúrneho atašé Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, pána Martina Westebbeho, a pani Gudrun Telge, odbornej poradkyne Centrály pre zahraničné školstvo, prevzali diplom resp. certifikát preukazujúci ich jazykové zručnosti v kompetenciách počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomná komunikácia a ústna komunikácia na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Žiak Peter Tóth si navyše prevzal knižnú odmenu za dosiahnutie maximálneho počtu bodov. Už v tomto školskom roku sa žiaci 4.A zúčastnia nasledujúceho stupňa jazykovej skúšky KMK, aby získali diplom DSD II., dosvedčujúci ich jazykové zručnosti na úrovni B2/C1 SERR. Žiaci 3.A sa zúčastnia skúšky KMK na úrovni B1, aby rovnako ako ich starší spolužiaci získali diplom DSD I.

Pozrite si našu fotogalériu.

DSD II

Dňa 10.06.2013 prebehlo v priestoroch košického Goethe inštitútu slávnostné odovzdávanie jazykových certifikátov DSD II. Po slávnostnom príhovore veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko pána Axela Hartmanna a odbornej poradkyne centrály pre zahraničné školstvo pani Gudrun Telge si žiaci z východoslovenských škôl, ktoré sú v sieti DSD, prevzali jazykové certifikáty DSD II. Náš žiak Peter Tóth si navyše prevzal knižnú odmenu za dosiahnutie mimoriadne vysokého počtu bodov.

Blahoželáme!

Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Odovzdávanie Sprachdiplomov DSD II.