Akcie 2015/2016

Nemecký týždeň: 7.-11. december 2015

Aj v tomto roku máme na našej škole tzv. Nemecký týždeň, počas ktorého sa uskutoční mnoho rôznych podujatí. Tu sú naše highlights:

7.12.: Deň otvorených dverí

8.12.: Workshop k didaktizácii literatúry v Goethe inštitúte

9.12.: Pilotná skúška k ústnej časti DSD II

10.12.: Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

11.12.: Prekladateľská súťaž

Workshop o literatúre na hodinách nemčiny

V utorok 8. decembra 2015 sa žiaci 3.NB spolu s vyučujúcimi T. Šoltésovou a M. Molnárovou zúčastnili na zaujímavom workshope venovanom didaktizácii literatúry na vo vyučovaní nemeckého jazyka. Workshop sa uskutočnil v Nemeckej študovni Goetheho inštitútu pod vedením doc. PhDr. Ivice Kolečáni Lenčovej, PhD. z Katedry nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Počas zaujímavých dvoch hodín sa žiaci venovali rôznym kreatívnym úlohám súvisiacim s literárnym textom – dopĺňali a vytvárali príslovia a porekadlá, rozvíjali voľné asociácie na tému “inakosť” a vyskúšali si aj spisovateľskú činnosť, keď domýšľali príbeh z knihy rakúskeho autora pre mládež Franza Hohlera Die blaue Amsel. Pani docentka Lenčová, ktorá sa venuje implementácii alternatívnych vyučovacích koncepcií do pedagogického procesu, nám ukázala, že literatúra nemusí byť nudná nevyhnutnosť, ale môže byť zaujímavou a fantáziu rozvíjajúcou súčasťou nášho života.

Pilotná skúška k ústnej časti DSD II

Žiaci 4.C sa 13. januára 2016 podrobia ústnej časti skúšky na získanie jazykového certifikátu DSD II. Aby vedeli, čo ich čaká a ako skúška prebieha, pripravili sme pre nich tzv. pilotnú skúšku. Túto skúšku si na svojej koži vyskúšali ich následníci, žiaci 3. NB Simona Jurová, Kristián Kolenič a Kamil Krušpán. Pre nich, tretiakov, má táto skúsenosť aj tú výhodu, že presnejšie identifikovali svoje slabiny, na ktorých budú môcť ešte popracovať, aby potom, keď to už aj pre nich bude “naostro”, urobili všetko perfektne:)

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Štvrtok sa niesol v znamení olympiády.

Výsledky:

Kategória 2.A:

1. miesto: Natália Koščová, 2.NB

2. miesto: Dalibor Walko, 2.A

3. miesto: Viktor Zeman, 1.AB

Kategória 2.B:

1. miesto: Lucia Navrátilová, 4.C

2. miesto: Dominik Jalč, 4.C

3. miesto: Simona Kočišková, 3.A

Kategória 2.C:

1. miesto: Jakub Kovalič, 2.NB

2. miesto: Mojmír Hegedüš, 3.NB

3. miesto: Matej Drabik, 2.NB

Srdečne blahoželáme!

Prekladateľská súťaž

V piatok sme náš intenzívny nemecký týždeň uzatvorili prekladateľskou súťažou. Naša škola sa v jeseni uchádzala o účasť na európskej prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores, do ktorej však, žiaľ, nebol vybratá. Dostali sme však k dispozícii oficiálne texty, takže sme mohli zorganizovať našu internú školskú súťaž. Žiaci bilingválnych tried prejavili veľký záujem o túto súťaž, v ktorej mohli preukázať svoje jazykové znalosti a schopnosti.

Výsledky súťaže:

  1. miesto: Rudolf Lukáč, 3.NB
  2. miesto: Simona Jurová, 3.NB
  3. miesto: Matúš Lengyel, 3.NB

Srdečne blahoželáme!

Európsky deň jazykov

Aj na našej škole sme si minulý týždeň pripomenuli Európsky deň jazykov. Naši študenti si preverili svoje vedomosti v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku rôznymi súťažami a kvízmi.

Najúspešnejší v nemeckom jazyku:

  1. miesto:  Jakub Kovalič, 2.NB
  2. miesto:  Simona Jurová, 3.NB
  3. miesto:  Anna Sztachová, 1.NB

Srdečne blahoželáme!