Partnerstvo 2011/2012

Návšteva vo Wuppertali

V októbri 2011 sa uskutočnila návšteva partnerskej školy v nemeckom Wuppertáli. Skupina žiakov a pedagógov našej školy navštívila okrem mesta Wuppertal a jeho okolia, aj mestá Köln a Bonn. Partnerstvo, ktoré trvá už 20 rokov je pre našich žiakov z viacerých dôvodov mimoriadne prínosné. Okrem upevnenia jazykových znalostí, spoznávania inej kultúry a životného štýlu, bola tohtoročná návšteva obohatená aj pestrými oslavami 150. výročia založenia partnerskej školy – Gymnázia C. Duisberga.

Exkurzie 2011/2012

 Exkurzia do Bratislavy a Viedne 

Máj 2012

Keď sme sa v októbri minulého roka dozvedeli, že je tu možnosť, aby sme šli

so školou na exkurziu do Viedne, neváhali sme a okamžite sme sa prihlásili na zoznam zúčastnených.
Veď kto by nechcel vidieť krásne historické hlavné mesto Rakúska. Keď  nastal dlho očakávaný máj, nevedeli sme sa dočkať. Continue reading “Exkurzie 2011/2012”

Exkurzie 2011/2012

 

 Exkurzia do Bratislavy a Viedne 

 

 

Máj 2012

Keď sme sa v októbri minulého roka dozvedeli, že je tu možnosť, aby sme šli

so školou na exkurziu do Viedne, neváhali sme a okamžite sme sa prihlásili na zoznam zúčastnených.
Veď kto by nechcel vidieť krásne historické hlavné mesto Rakúska. Keď  nastal dlho očakávaný máj, nevedeli sme sa dočkať.

Continue reading “Exkurzie 2011/2012”

Olympiáda 2011/2012

Dňa 14. 12. 2011 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Prvé miesta obsadili:

v kategórii 2A – 1. miesto Eibenová Gabriela 1. B

v kategórii 2B –  1. miesto Qallichová Romana 4. E

v kategórii 2C –  1. miesto Méderová Ulrika 2. A

Dňa 19. 1. 2012 prebehlo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Obvodného kola sa zúčastnili víťazky školského kola – Romana QallichováGabriela Eibenová. Umiestnili sa nasledovne: v kategórii 2B získala 1. miesto Qallichová Romana a postúpila do krajského kola, kde sa opäť umiestnila na prvom mieste. Obvodné kolo sa uskutočnilo 17. 2. 2012.

Dňa 18. – 19. 3. 2012 sa konalo celoštátne – celoslovenské kolo, na ktorom naša žiačka Romana Quallichová obsadila 4. miesto.

K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme.

Akcie 2011/2012

Košický deň Európy

Dňa 4. 5. 2012 sa v rámci sprievodných podujatí Dňa mesta Košice 2012 uskutočnilo zábavné podujatie Košický deň Európy v priestoroch Dolnej brány na Hlavnej ulici v Košiciach. Prostredníctvom škôl a kultúrnych spoločenstiev pôsobiacich v našom meste sa predstavili jednotlivé krajiny Európskej únie.

Naša škola – jedno z prvých gymnázií na Slovensku s rozšírenou výukou nemeckého jazyka – na tomto podujatí predstavila nemecky hovoriace krajiny Európy – Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Okrem obrazovej a audiovizuálnej prezentácie týchto krajín i nášho gymnázia si návštevníci z prehliadky mohli odniesť rôzne prospekty, darčekové predmety a gurmánske zážitky, o ktoré sa postarali Kulturministerium der BRD, veľvyslanectvá Nemecka, Rakúska i Švajčiarska a firmy ABB, LIDL, Brunos Swiss-Bar a CK VIOLET travel.

Veľká vďaka ale patrí žiakom a učiteľom našej školy, ktorí venovali svoj čas, kreativitu a energiu príprave naozaj zaujímavej prezentácie.

Za pomoc a poskytnutie prezentačných materiálov srdečne ďakujeme nemeckému, švajčiarskemu a rakúskemu veľvyslanectvu, Karpatsko-nemeckému spolku na Slovensku, speváckej skupine Nachtigall a horeuvedeným firmám.

Konferencia o výuke nemčiny 

Dňa 13. 2. 2012 sa na našom gymnáziu uskutočnila pod záštitou veľvyslanca SRN na Slovensku Dr. Axela Hartmanna konferencia o výuke nemeckého jazyka na gymnáziách v súvislosti s možnosťou získania Jazykového diplomu KMK I. a II. stupňa. Na konferencii sa zúčastnili učitelia nemeckého jazyka a výchovní poradcovia základných škôl z celého Košického kraja, ako aj vedúca Metodického centra v Košiciach, pani Ľubica Korečková. Po príhovoroch veľvyslanca a Odbornej poradkyne Centrály pre zahraničné školstvo, pani Gudrun Telge a po príspevkoch riaditeľa našej školy, PhDr. Jozefa Pišteyho a vedúcej predmetovej komisie nemeckého jazyka na našej škole PhDr. Nataše Mikolajovej nasledovala živá diskusia o aktuálnych otázkach a problémoch pri vyučovaní nemeckého jazyka, s ktorými sa v bežnej školskej praxi stretávame.