Olympiáda 2011/2012

Dňa 14. 12. 2011 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Prvé miesta obsadili:

v kategórii 2A – 1. miesto Eibenová Gabriela 1. B

v kategórii 2B –  1. miesto Qallichová Romana 4. E

v kategórii 2C –  1. miesto Méderová Ulrika 2. A

Dňa 19. 1. 2012 prebehlo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Obvodného kola sa zúčastnili víťazky školského kola – Romana QallichováGabriela Eibenová. Umiestnili sa nasledovne: v kategórii 2B získala 1. miesto Qallichová Romana a postúpila do krajského kola, kde sa opäť umiestnila na prvom mieste. Obvodné kolo sa uskutočnilo 17. 2. 2012.

Dňa 18. – 19. 3. 2012 sa konalo celoštátne – celoslovenské kolo, na ktorom naša žiačka Romana Quallichová obsadila 4. miesto.

K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme.