JDI 2018

Už tradične sa vo februári / marci koná súťaž v debatovaní Jugend debattiert international.

školskom kole debatovali vo štvrtok 15. marca 2018 dva 4-členné tímy z bilingválnych tried 2.NB, 3.NB 4.NB na tému: ”Mal by sa v každej členskej krajine EÚ vyučovať jazyk jednej zo susedných krajín ako prvý cudzí jazyk?”

V debatách zaznelo veľa zaujímavých argumentov “za” aj “proti”, žiaci preukázali, že sa vedia navzájom počúvať a vhodne reagovať na názory protistrany.

Víťazi školského kola, Soňa Šulíková / náhradníčka Karin Jalčová (4.NB) a Ivana Jevická (3.NB), postupujú do východoslovenského semifinále, ktoré sa uskutoční v utorok 20. marca 2018 na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach. Držíme im palce!