Prekladateľská súťaž

Ako každý rok, aj teraz sme v posledný týždeň pred Vianocami usilovne prekladali. Žiaci nemeckých bilingválnych tried si v utorok 19. decembra 2017 zmerali svoje prekladateľské kvality pri práci s textom celoeurópskej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores 2017.

Hodnotiaca komisia zohľadňovala ako vždy tieto kritériá:

  • presnosť
  • schopnosť správneho písania (výber výrazov a gramatika)
  • schopnosť plynulého písania
  • tvorivosť prekladateľských riešení

Výsledky súťaže:

  1. miesto: Oliver Tomondy, 4.NB
  2. miesto: Simona Jurová, 5.NB
  3. miesto: Rudolf Lukáč, 5.NB

Srdečne blahoželáme!