Konferencia nemeckého jazyka

Konferencia nemeckého jazyka

Vybraní žiaci 4. a 5.NB  sa  dňa 23. 4. 2018 zúčastnili konferencie pre učiteľov nemeckého jazyka a ich žiakov, ktorú organizovala SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska.

Akcia sa uskutočnila v rámci projektu „europa: meinewahl“, ktorý bol podporovaný Európskym parlamentom a Ministerstvom zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a nemeckým spolkom Bürger Europas.  Cieľom bolo posilniť dôveru mladých ľudí v prácu EP pri riešení aktuálnych problémov, pôsobiť proti antieurópskej propagande niektorých politických strán a iniciatív a pripraviť prvovoličov na voľby do EP v roku 2019.

V rámci akcie prednášal p. Robert Hajšel, riaditeľ Styčnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorý vysvetlil štruktúru a hlavné úlohy EP.

Peter Wolf zo spolku Bürger Europas predstavil prítomným kvíz „Wer wird Europameister?“.

Svoje vedomosti o EU si na druhý deň v tomto kvíze overili v našej škole žiaci 3. a 4. NB.

Pán Wolf ich ocenil zaujímavými a hodnotnými cenami.