Nemčinár roka – Best in Deutsch

Úspech v európskej súťaži Nemčinár roka – Best in Deutsch

Gymnázium Opatovská cesta 7 v TOP 10 najlepších škôl v Európe

Nemčinár roka, v medzinárodnom meradle Best in Deutsch, je súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov. Prebieha v stanovený deň online po celej Európe. Posledný ročník súťaže sa uskutočnil dňa 23.11.2016.

Cieľom súťaže je jednak motivovať mladých ľudí k štúdiu nemeckého jazyka a jednak poskytnúť školám možnosť zlepšiť a spestriť vyučovanie nemčiny.

Test obsahuje úlohy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatiku na úrovni B1-B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Súťaž prebieha tak na individuálnej úrovni, kde sa vyhodnocuje najlepší nemčinár spomedzi študentov, ako aj na úrovni škôl.

V roku 2016 sa súťaže zúčastnilo 2938 študentov z 211 škôl zo 7 krajín.

V takejto silnej konkurencii sa žiaci nemeckých bilingválnych tried Gymnázia Opatovská 7 v Košiciach nestratili a dosiahli cenný úspech. Spomedzi 211 škôl obsadili krásne 9. miesto!

Najlepšie individuálne výkony dosiahli:

Matej Drabik, 3.NB (35. miesto)

Rudolf Lukáč, 4.NB (42. miesto)

Jakub Kovalič, 3.NB (65. miesto)

Ivana Jevická, 2.NB (183. miesto)

Kamil Krušpán, 4.NB (286. miesto).

Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme k úspechu, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa radosti a chuti pri ďalšom štúdiu nemčiny!