Prekladateľská súťaž

Predvianočný čas patrí už tradične aj prekladateľskej súťaži. Naša škola, žiaľ, opäť nebola vylosovaná do celoeurópskej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores, o účasť na ktorej sa uchádzala, tak sme 15. decembra 2016 pre žiakov bilingválnych tried zorganizovali internú školskú súťaž. Predmetom prekladu bol jeden z oficiálnych textov súťaže Juvenes translatores. Pri hodnotení prác sa zohľadňujú nasledujúce kritériá:

  • presnosť
  • schopnosť správneho písania (výber výrazov a gramatika)
  • schopnosť plynulého písania
  • tvorivosť prekladateľských riešení

Výsledky súťaže:

  1. miesto: Rudolf Lukáč, 4.NB
  2. miesto: Simona Jurová, 4.NB
  3. miesto: Matej Drabik, 3.NB

Srdečne blahoželáme!