Prvá maturita na úrovni C1 za nami

 

Prvá maturita na úrovni C1 za nami

 

V pondelok 21. mája 2018 vyvrcholilo päťročné štúdium našich prvých bilingvalistov. Potom, ako v marci vykonali písomnú časť maturitnej skúšky, ich teraz čakala ústna časť. Na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca sa plynulo a spontánne vyjadrovali k rozličným témam v rámci jednotlivých zadaní vytvorených v súlade s cieľovými požiadavkami Núcemu.

S potešením môžeme konštatovať, že všetkých 15 žiakov z 5. NB túto skúšku zvládlo 🙂

Všetkým našim – dnes už absolventom – želáme veľa šťastia pri prijímacích skúškach na tú ich vysnívanú vysokú školu a aby aj vďaka svojim kvalitným znalostiam nemčiny našli v živote to správne uplatnenie.