Štúdium v Rakúsku

Prezentácia k možnostiam štúdia v Rakúsku

Vo štvrtok 7. júna 2018 sa uskutočnila prezentácia rakúskej vysokej školy Fachhochschule Wiener Neustadt, ktorej sa zúčastnili žiaci bilingválnych tried. Zástupkyňa tejto školy, pani Jagodinka Petrikic Zlatkov, predstavila žiakom model štúdia, možnosti financovania, ubytovania aj voľnočasových aktivít. Hodnotenia štúdia na tejto vysokej škole sú veľmi pozitívne, absolventi nachádzajú kvalitné uplatnenie na trhu práce. Naši žiaci prejavili počas diskusie veľký záujem a kládli množstvo otázok.