Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

V utorok 13. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v NJ. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia na obvodnom resp. krajskom (kategória 2C) kole.

 

Výsledky:

Kategória 2.A:

  1. miesto: Natália Koščová, 3.NB
  2. Diana Achimovičová, 2.A
  3. miesto: Viktor Zeman, 2.AB

Kategória 2.B:

  1. miesto: Miroslava Borzecká, 4.A
  2. miesto: Simona Kočišková, 4.A

 

Kategória 2.C:

  1. miesto: Matej Drabik, 3.NB
  2. miesto: Jakub Kovalič, 3.NB
  3. miesto: Kamil Krušpán, 4.NB

Srdečne blahoželáme!

 

Natália Koščová z 3.NB sa v obvodnom kole, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 19. januára 2017, umiestnila na krásnom 2. mieste a postúpila tak do krajského kola. Blahoželáme a držíme palce jej aj Matejovi Drabikovi a Jakubovi Kovaličovi, ktorí za kategóriu 2C postúpili do krajského kola priamo.