JDI 2017

Aj v tomto roku sa naša škola zúčastnila súťaže v debatovaní Jugend debattiert international.

školskom kole debatovali v utorok 28. februára 2017 štyri 4-členné tímy z bilingválnych tried 2.NB, 3.NB 4.NB na tému: ”Mala by sa na Gymnáziu Opatovská cesta zaviesť školská uniforma?”

Víťazi školského kola: Simona Jurová (4.NB) a Matej Drabik (3.NB). Náhradník pre východoslovenské semifinále: Mojmír Hegedüš (4.NB).

Východoslovenské semifinále sa uskutočnilo v utorok 21. marca 2017 na Gymnáziu Šrobárova Košice. Popri našich dvoch žiakoch boli účastníkmi vždy 2 školskí víťazi z košických gymnázií Šrobárova a Trebišovská, ako aj z Popradu, Prešova a Humenného. Viedli sa dve debaty na zaujímavé témy, tá naša znela: ”Má sa hudobná výchova zaviesť na slovenských stredných školách ako povinný predmet?”

Hoci sa našim žiakom tentokrát nepodarilo postúpiť do celoslovenského finále, určite neľutujú. Veľa sa naučili, odniesli si novú skúsenosť a motiváciu do ďalšej práce.

Ďakujeme všetkým účastníkom JDI 2017!