Akcie 2011/2012

Košický deň Európy

Dňa 4. 5. 2012 sa v rámci sprievodných podujatí Dňa mesta Košice 2012 uskutočnilo zábavné podujatie Košický deň Európy v priestoroch Dolnej brány na Hlavnej ulici v Košiciach. Prostredníctvom škôl a kultúrnych spoločenstiev pôsobiacich v našom meste sa predstavili jednotlivé krajiny Európskej únie.

Naša škola – jedno z prvých gymnázií na Slovensku s rozšírenou výukou nemeckého jazyka – na tomto podujatí predstavila nemecky hovoriace krajiny Európy – Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Okrem obrazovej a audiovizuálnej prezentácie týchto krajín i nášho gymnázia si návštevníci z prehliadky mohli odniesť rôzne prospekty, darčekové predmety a gurmánske zážitky, o ktoré sa postarali Kulturministerium der BRD, veľvyslanectvá Nemecka, Rakúska i Švajčiarska a firmy ABB, LIDL, Brunos Swiss-Bar a CK VIOLET travel.

Veľká vďaka ale patrí žiakom a učiteľom našej školy, ktorí venovali svoj čas, kreativitu a energiu príprave naozaj zaujímavej prezentácie.

Za pomoc a poskytnutie prezentačných materiálov srdečne ďakujeme nemeckému, švajčiarskemu a rakúskemu veľvyslanectvu, Karpatsko-nemeckému spolku na Slovensku, speváckej skupine Nachtigall a horeuvedeným firmám.

Konferencia o výuke nemčiny 

Dňa 13. 2. 2012 sa na našom gymnáziu uskutočnila pod záštitou veľvyslanca SRN na Slovensku Dr. Axela Hartmanna konferencia o výuke nemeckého jazyka na gymnáziách v súvislosti s možnosťou získania Jazykového diplomu KMK I. a II. stupňa. Na konferencii sa zúčastnili učitelia nemeckého jazyka a výchovní poradcovia základných škôl z celého Košického kraja, ako aj vedúca Metodického centra v Košiciach, pani Ľubica Korečková. Po príhovoroch veľvyslanca a Odbornej poradkyne Centrály pre zahraničné školstvo, pani Gudrun Telge a po príspevkoch riaditeľa našej školy, PhDr. Jozefa Pišteyho a vedúcej predmetovej komisie nemeckého jazyka na našej škole PhDr. Nataše Mikolajovej nasledovala živá diskusia o aktuálnych otázkach a problémoch pri vyučovaní nemeckého jazyka, s ktorými sa v bežnej školskej praxi stretávame.