Študijný pobyt v Nemecku

26.júna sa už ráno o 5. začal môj mesačný medzinárodný pobyt v Nemecku cestou  z  VIEDNE.  Na letisku som spoznal svojich slovenských spolucestujúcich :

Lukáša z Bratislavy, Beátu z Komárna a Johannesa z Medzeva. Leteli sme do KOLÍNA, kde sa naše dobrodružstvo začalo. Vyzdvihli  nás dve sprievodkyne  a potom nás rozdelili do dvoch skupín.

Neskôr sme boli priradení k ostatným účastníkom z celého sveta, ktorí program tiež absolvovali. V mojej skupine boli napríklad ľudia z Ruska, Kostariky, Južnej Kórey, Francúzska či z Indonézie.

Continue reading “Študijný pobyt v Nemecku”

Odovzdávanie Sprachdiplomov a fantastický úspech nášho študenta

Žiaci 5.NB majú za sebou náročné štúdium nemeckého jazyka. V 2.ročníku absolvovali jazykovú skúšku DSD I a v 5. ročníku písomnú a ústnu DSD II skúšku na úrovni B2/C1.  Dosiahli v nej výborné výsledky, preto si mohli 24.5. 2019 prevziať  prestížny              Nemecký jazykový diplom 2. Stupňa  (Deutsches Sprachdiplom – DSD II).

Podujatie sa uskutočnilo na Filozofickej fakulte UPJŠ za prítomnosti zástupcov FF, Katedry germanistiky , koordinátora  pre nemčinu ako cudzí jazyk . Keďže príprava na  DSD prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko, prítomným sa prihovoril aj generálny konzul SRN v Košiciach Prof. Dr. Juraj Banský.

                   V úvode bol zvlášť vyzdvihnutý mimoriadny úspech nášho študenta                      

Oliver Tomondy ako jediný na Slovensku  dosiahol

maximálny počet bodov – 100% 

Continue reading “Odovzdávanie Sprachdiplomov a fantastický úspech nášho študenta”

Odovzdávanie cien Best in Deutsch

Naši najlepší nemčinári sa zúčastnili celoeurópskej súťaže Best in Deutsch.

Spomedzi 3052 študentov a 243 škôl  z 11 štátov  obsadili vynikajúce miesta:

Oliver Tomondy   (5.NB)     3.miesto

Matej Drábik         (5.NB)     6.miesto

Jakub Kovalič        (5.NB)    19.miesto

Ich zásluhou tak získala škola celkovo fantastické 2.miesto.

Zástupca organizátora  prišiel  poblahoželať našim  študentom a odovzdať im                             finančné a vecné dary.   Zároveň zdôraznil význam štúdia cudzích jazykov a informoval  o možnostiach štúdia v zahraničí . Na základe vlastných skúseností odporúčal študijný pobyt v cudzine.

Žiakom aj my blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa šťastia v ďalšom štúdiu i živote.

Jugend debattiert international

Už po niekoľkýkrát sa na našom gymnáziu uskutočnilo dňa 6.3.2019 školské kolo súťaže Jugend debattiert international.  Žiaci si v nej preverujú svoje schopnosti diskutovať  o danej téme- Majú by v Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach zavedené kamery?

Cieľom súťaže je naučiť žiakov argumentovať, viesť  konštruktívnu diskusiu a flexibilne reagovať .

Školského kola sa zúčastnili ôsmi žiaci z 3.NB a 4.NB. Do vyššieho kola postupujú dvaja zástupcovia našej školy – Martina Hvolková a Zuzana Sotáková.

Všetkým diskutujúcim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a držíme im palce pri ďalšej reprezentácii našej školy.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku 2018/2019

Dňa 14.2.2019 sa konal už 29ty ročník krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktorého organizácie pre kategóriu 1A, 1B a 1C sa už po štvrtý rok zhostila naša škola. Sme radi, že sme mohli privítať tých najlepších žiakov nášho kraja, aby si navzájom zmerali sily vo svojich jazykových zručnostiach. V kategórii 1A našu školu úspešne reprezentoval Michal Sanislo z 1.OA, ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. V ten istý deň sa v Košiciach zároveň konalo krajské kolo nemeckej olympiády aj v kategóriách 2A, 2B a 2C. V neľahkom súboji získal krásne 3.miesto Oliver Tomondy z 5.NB.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Výsledky KKONJ 2018/2019

Okresné kolo nemeckej olympiády 2018/2019

Dňa 17.1. 2019  sa konalo okresné kolo nemeckej olympiády. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
– v kategórii 1.A : Michal Sanislo  1.miesto
                            Alex Albrecht     3. miesto,
– v kategórii 1.B: Petra Jančiová  4.miesto
                           Matúš Krajkovič 5. miesto,
– v kategórii 2.B: Veronika Danková  1.miesto.
Všetkým srdečne blahoželáme. Michalovi a Veronike držíme palce v krajskom kole!

Best in Deutsch 2018

Bodujeme v NEMČINE na medzinárodnej úrovni

Naši žiaci sa z celkového počtu 3 000 účastníkov umiestnili v prvej top 20.-tkeBilingválna trieda s výučbou nemeckého jazyka má svojich úspešných žiakov v medzinárodnom rebríčku:

Oliver Tomondy      3.miesto

Matej Drabik            5. miesto

Jakub Kovalič         19.miesto

GRATULUJEME!

Tu kliknite na zobrazenie výsledkovej listiny:

Ergebnisse 2018

DSD II.

 

V dňoch 12.a 13.12. absolvovali študenti 5.NB ústnu časť nemeckej jazykovej skúšky DSD II.  V prvej časti si pripravili monológ na určenú tému a reagovali na otázky komisie, druhá časť pozostávala z prezentácie pripravenej témy  a diskusie o nej. Všetci  žiaci skúšku úspešne zvládli a získali hodnotenie B2/C1 podľa európskeho referenčného rámca.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Olympiáda – školské kolo 2018/2019

Vo štvrtok 8. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v NJ. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia na obvodnom resp. krajskom (kategória 2C) kole.

 

Výsledky:

 

Kategória 1A 

1.miesto – Michal Sanislo  (1.OA)

2.miesto – Alex Albrecht (2.OA)

 

Kategória 1B 

1.miesto – Petra Jančiová  (3.OA)

2.miesto – Matúš Krajkovič (3.OA)

3.miesto – Kristína Mazancová  (3.OA)

Continue reading “Olympiáda – školské kolo 2018/2019”

Partnerstvo 2018/2019

 

Wuppertálci v Košiciach

 

Začiatkom sptembra sa na našej škole uskutočnila opäť partnerská výmena. V čase od 10.-21.9. sa výmenného pobytu zúčastnilo 22 žiakov a 2 učitelia z Gymnázia Carla Duisberga. U sprevádzajúcich učiteľov došlo k výmene. Julia Rojek a Christian Mandt odovzdali pomyselný “štafetový kolík” kolegom Marii Graser a Jörgovi Wassermannovi.

Význam partnerstva spočíva nie len v spoznávaní ľudí z inej krajiny a ich kultúry ale aj v nadväzovaní priateľstva. Po tejto stránke sa účel partnerstva napĺňa nie len u žiakov,ale aj u nás – učiteľov. Veríme, že aj Maria a Jörg zažili množstvo krásnych a nezabudnuteľných zážitkov.  

Continue reading “Partnerstvo 2018/2019”