Nemecký bilingvál a Deutsche Telekom si našli k sebe cestu

Žiaci z nemeckého bilingválneho štúdia vo štvrtok 27.10.2022 navštívili priestory Deutsche Telekomu v Košiciach. Cieľom  návštevy nemeckej skupiny z 5.NB bolo oboznámiť sa so základmi Scrumu prostredníctvom hry Scrum upratovanie a pomocou hry programovanie robotov so stavebnicou LEGO MINDSTORMS, vyskúšať si tímovú spoluprácu, tímové učenie a budovať vzájomnú dôveru a rešpekt v tíme.

Vznikla tak spolupráca našej školy s nemeckou firmou Deutsche Telekom, čomu sa veľmi tešíme.

Scrum – moderný prístup k riešeniu problémov

            – je systém na organizovanie práce

            – je spôsob, ktorým dokážeme napĺňať ciele

DSD I skúška v šk. roku 2020/2021

DSD I skúška v šk. roku 2020/2021

V marci 2020 absolvovali naši študenti DSD I skúšku, a to 10.3. písomnú a 29.a  30.3.  ústnu časť.  Išlo o 16 žiakov  bilingválnych tried – 2.NB a 3.NB a jednu žiačku zo 4.OA. Najprv riešili úlohy pri čítaní  a počúvaní s porozumením,  písali sloh a potom odpovedali na otázky skúšajúcich. Najzaujímavejšou časťou bola prezentácia vlastnej práce, kde hovorili o sebe, svojich záujmoch alebo opisovali mimoriadnu udalosť vo svojom živote. V ústnej časti dokázali veľmi dobré komunikačné  a jazykové zručnosti a všetci  ju úspešne absolvovali. Veríme, že pozitívne hodnotenie príde aj  po oprave písomnej časti v Nemecku.

Prajeme všetkým veľa šťastia  aj pri absolvovaní  DSD II.

DSD I skúška v šk. roku 2020/2021

V marci 2020 absolvovali naši študenti DSD I skúšku, a to 10.3. písomnú a  29.a  30.3.  ústnu časť. Išlo o 16 žiakov bilingválnych tried – 2.NB3.NB a jednu žiačku zo 4.OA.

Najprv riešili úlohy pri čítaní  a počúvaní s porozumením,  písali sloh a potom odpovedali na otázky skúšajúcich. Najzaujímavejšou časťou bola prezentácia vlastnej práce, kde hovorili o sebe, svojich záujmoch alebo opisovali mimoriadnu udalosť vo svojom živote. V ústnej časti dokázali veľmi dobré komunikačné  a jazykové zručnosti a všetci  ju úspešne absolvovali. Veríme, že pozitívne hodnotenie príde aj  po oprave písomnej časti v Nemecku.

Prajeme všetkým veľa šťastia aj pri absolvovaní  DSD II.

DSD II/ Sprachdiplom

DSD II skúška
Naša škola pripravuje už 30 rokov žiakov na Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa.
Ide o medzinárodne uznávanú skúšku pod záštitou Spolkového ministerstva zahraničných vecí a Centrály pre zahraničné školstvo . Cieľom je príprava žiakov na štúdium a prácu v nemecky hovoriacej krajine, príp. prácu v zahraničnej firme u nás a celosvetová porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok.


Skúška je bezplatná, vyžaduje náročnú špeciálnu prípravu tak na písomnú ako aj ústnu časť.
Svoje vedomosti z nemeckého jazyka si môžu overiť nielen žiaci z bilingválnych , ale aj klasických tried už v 2. ročníku a získať Deutsches Sprachdiplom Stufe I (DSDI) na úrovni A2/B1.
Vyššia úroveň – DSD II ( B2/C1) čaká na študentov v 5. ročníku.
Takt o bolo aj teraz – žiaci 5.NB a 1 žiačka 4.NB absolvovali 24.11. písomnú časť DSD II skúšky, ktorá mala 3 časti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie- tentokrát na aktuálnu tému zo zdravotníctva- predchádzanie chorobám. Oprava a hodnotenie prebiehajú centrálne v Nemecku.


V januári sa bude konať ústna časť, kde budú prezentovať svoje práce na zvolenú odbornú tému.
Držíme im palce, aby všetko dobre dopadlo.

Krajské kolo nemeckej olympiády

V rámci spolupráce so školským úradom a filozofickou fakultou UPJS sa konalo 11. 2. 2020 krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka pre žiakov základných a stredných škôl.
— Alexandra BAČOVÁ z 1. NB- triedy nás reprezentovla v kategórii 2C a Marek HRABKOVSKÝ v kategórii 2B, kde Alexandra dosiahla v svojej kategórii 3. miesto.
— V kategórii mladších žiakov nás úspešene reprezentovali žiaci osemročného gymnázia:  Matúš SIČÁK z 2. OA  v kategórii 1A a Karin MICHALKOVA z 3. OA v kategórii 1C, pričom sa  Karin MICHALKOVA umiestnila na 1. mieste a vybojovala si tak účasť v celoslovenskom kole. 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

Výmenný pobyt s Augsburgom

7. -8. Novembra 2019 nás navštívili zástupcovia našej partnerskej školy Peutinger Gymnasium z Augsburgu, aby sme podrobnejšie pripravili a prejednali detaily a dôležité termíny už dlhšie pripravovaného výmenného pobytu. Rozhovory boli vedené  vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére, na ktorých bola slovenská strana zastúpená našou pani riaditeľkou – pani Lenkou Henzselyovou a nemecká strana pánom Stephanom Dippoldom.  Na základe rozhovorov bude mať slovenská strana, tak ako aj viacerí slovenskí študenti, možnosť v apríli 2019 stráviť týždeň v Augsburgu ako hosť a zúčastniť sa už naplánovaných  projektových úloh.

 

 

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov 2018/2019

2.OA

Počas dní od 24. – 28.9. 2018, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, sa na našej škole konali vnútroškolské súťaže v jednotlivých triedach nie len nemeckého bilingválu,ale i v triedach s osemročným štúdiom či v triedach anglického bilingválu. Žiaci  v dvoj až trojčlenných tímoch riešili kvízy, zamerané na reálie, zaujímavosti a pamätihodnosti najmä nemecky hovoriacich krajín.

Žiaci si počínali celkom dobre a aj keď nikto nedosiahol plný počet bodov, podstatné je,že sa opäť niečo nové naučili. Veď ako povedal všetkým známy Sókratés: „Ozajstná múdrosť je v poznaní vlastnej nevedomosti.“
Continue reading “Európsky deň jazykov”

Partnerstvo 2018/2019

Partnerstvo 2018/2019

Krásnohorská jaskyňa

 

Wuppertálci v Košiciach

 

Začiatok Spetembra už tradične patrí k nášmu dlhoročnéhu výmennému pobytu žiakov. V čase od  10.-21.9.  strávilo 22 žiakov a 2 učitelia z Carl-Duisberg-Gymnasium dni plné zážitkov v hostiteľských rodinách svojich parnerov. U sprevádzajúcich učiteľov došlo k zmene. Julia Rojek a Christian Mandt prevzali “štafetový kolík” Kolegom Marike Graser und Jörgovi Wassermannovi.

Zmysel partnerstva, spoznávať ľudí a iné krajiny, ich kultúru a nadviazať nové priateľstvá bolo naplnené nie len zúčastnenými žiakmi, ale aj učteľmi. Dúfame,že Marika a Jörg zažili mnoho zábavy na našom výmennom pobyte.

Continue reading “Partnerstvo 2018/2019”

Partnerstvo 2016/2017

Wuppertálčania v Košiciach

 

Začiatok septembra patrí už tradične našej dlhoročnej študentskej výmene. V čase od 13.-22.9. strávilo 26 žiakov a 2 učitelia z Gymnázia Carla Duisberga pekné a na zážitky bohaté dni v hosťujúcich rodinách svojich partnerov. U sprevádzajúcich učiteľov došlo k výmene. Sybille Zanner a Irmtraud Mellmann odovzdali pomyselný “štafetový kolík” kolegom Julii Rojek a Christianovi Mandtovi. Ďakujeme Irmtraud a najmä Sybille za dlhoročnú starostlivosť a pestovanie tohto partnerstva a prípravu každoročných výmenných pobytov. Účel partnerstva, teda spoznávanie ľudí z inej krajiny a ich kultúry a nadväzovanie priateľstva, sa napĺňa nielen u žiakov, ale aj u nás, učiteľov. Dúfame, že aj Julia a Christian budú mať vďaka nášmu programu študentskej výmeny veľa zábavy a radosti.

Tak ako vždy, pripravili sme aj tento rok zaujímavý a pestrý program – od túry vo Vysokých Tatrách cez splav Dunajca v Pieninách na pltiach, návštevy kvapľovej jaskyne Domica, kaštieľa Betliar, solivaru v Prešove až po opálovú baňu v Dubníku, kde sme mohli hľadať drahé kamene alebo VTC v Technickom múzeu Košice, kde si žiaci mohli hravým spôsobom vyskúšať zákony fyziky. Cez víkend pripravovali program slovenské partnerské rodiny – či už ZOO, bobová dráha, Spišský hrad, bowling, lezecká stena alebo ranč, bolo toho veľa a všetko bolo zaujímavé, aj vďaka nádhernému počasiu.

 

Už teraz sa tešíme na september 2017, keď naši žiaci vycestujú ku svojim partnerom do Wuppertalu!

Exkurzia do Rakúska a Bavorska

Exkurzia do Rakúska a Bavorska

V dňoch 9. až 13. júna sme sa zúčastnili exkurzie do nemecky hovoriacich krajín.

Boli sme v Rakúsku a Nemecku.

Prvý deň sme navštívili Viedeň, kde sme boli v zámku Schönbrunn. Videli sme Stephansdom, centrum mesta a tiež historický komplex zvaný Hofburg.

Zvyšný čas sme strávili nakupovaním. Podvečer sme sa vybrali do Salzburgu, kde sme prespali. Ráno sme sa naraňajkovali a išli do mesta. Navštívili sme záhrady pri zámku Mirabell. Prešli sme mestom, spoznávali pamiatky, Mozarthaus, katakomby a nakoniec sme sa dostali lanovkou na pevnosť Hohensalzburg, odkiaľ sme videli celé mesto.

Po tejto prehliadke sme sa konečne mohli ísť najesť a nakupovať. Poobede sme sa presunuli do Mníchova. Tam sme prešli Olympijským parkom a samozrejme sme si nemohli nechať ujsť príležitosť navštíviť  BMW – svet. Videli sme tam rôzne modely áut. Každý z nás si tam našiel to svoje „auto snov“a urobil si pri ňom pár fotiek. Po tejto prehliadke sme vyrazili do hotela, v ktorom sme mali rezervované izby. Ráno sme sa všetci naraňajkovali a vyrazili s naším „úžasným a zaujímavým“ sprievodcom do mesta, kde nám spravil menšiu prehliadku. V tento 3. deň niektorí z nás už pociťovali únavu a nebavilo nás stále navštevovať nejaké kostoly, ale museli sme to s úsmevom vydržať. Navštívili sme Marienplatz, kde sme sa všetci spolu odfotili. S úžasom sme sa dívali na radnicu mesta. Bola to obrovská budova so zaujímavými tvarmi. Ako vždy sme mali čas aj pre seba. Počas voľna sme sa boli naobedovať a samozrejme niečo nakúpiť v obchodoch, ktoré na Slovensku nenájdeme.

Večer sme už boli v Augsburgu, kde sme najprv nakupovali, keďže obchody v Bavorsku sa zatvárajú skôr, a tak sme s taškami plnými jedla museli prechádzať mestom a počúvať výklad sprievodcu. Toto už bolo trošku vyčerpávajúce. Po celom dni sme boli unavení a nemali sme chuť ešte niekam chodiť. Večer, keď sme po dlhej dobe dorazili na hotel,  sme konečne oddychovali. Ráno sme vstali o pol 10, išli sa naraňajkovať a o 11 sme odchádzali na futbalový štadión v Augsburgu, kde naše futbalové mužstvo pred niekoľkými týždňami porazilo Nemecko. Zástupca spoločnosti Lechwerke, ktorá sa pričinila o unikátnosť tohto štadióna (čo sa týka vykurovania trávnika), nás previedol priestormi, do ktorých sa fanúšik bežne nedostane.

Po tejto prehliadke sme išli na rozprávkový zámok Neuschwanstein. Zo zámku majú ľudia výhľad na krásnu prírodu a Alpy v okolí. Tento zámok stál naozaj za to! Po prehliadke sme si urobili zopár fotiek a ponáhľali sa k autobusu, odkiaľ sme vyrazili domov.

Takže takýto bol náš výlet. Všetci sme si ho užili a budeme naň ešte dlho spomínať.

 

žiačky 1.NB