Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov 2018/2019

2.OA

Počas dní od 24. – 28.9. 2018, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, sa na našej škole konali vnútroškolské súťaže v jednotlivých triedach nie len nemeckého bilingválu,ale i v triedach s osemročným štúdiom či v triedach anglického bilingválu. Žiaci  v dvoj až trojčlenných tímoch riešili kvízy, zamerané na reálie, zaujímavosti a pamätihodnosti najmä nemecky hovoriacich krajín.

Žiaci si počínali celkom dobre a aj keď nikto nedosiahol plný počet bodov, podstatné je,že sa opäť niečo nové naučili. Veď ako povedal všetkým známy Sókratés: „Ozajstná múdrosť je v poznaní vlastnej nevedomosti.“

2.OA
3.AB 
1.OA
1.OA
1.OA
3.AB,NB