Olympiáda 2010/2011

Výsledková listina školského kola Olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 2A 1. – 2. ročník

1. miesto: Peter Tóth, 2.A

2. miesto: Ulrika Méderová, 1.A

3. miesto: Jakub Kudlovský 1.A, Dominik Šmihuľa 1.A

Kategória 2B 3. – 4. ročník

1. miesto: Romana Quallichová, 3.E

2. miesto: Dominik Schürger, 3.E

3. miesto: Jakub Pamula, 4.D