DSD 2015/2016

DSD II

Dňa 2. decembra 2015 sa žiaci 4.C, triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, podrobili písomnej časti skúšky na získanie jazykového certifikátu DSD II na úrovni B2/C1. Výsledky skúšky z jazykových kompetencií počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písomná komunikácia sa žiaci dozvedia až v apríli 2016.

Ústna časť skúšky sa uskutoční v stredu 13. januára 2016.

Výsledky ústnej časti skúšky:

Traja žiaci absolvovali túto časť na úrovni C1, jedna žiačka na úrovni B2 a jedna žiačka v tejto časti skúšky neuspela.

 

Vo štvrtok 19. mája 2016 sa v Nemeckej knižnici Goethe inštitútu na Pribinovej ulici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov DSD II všetkým úspešným riešiteľom z východného Slovenska. Po príhovore honorárneho konzula, prof. Juraja Banského a hlavnej koordinátorky Centrály pre zahraničné školstvo, pani Gudrun Telge, si naši žiaci zo 4.C prevzali svoje certifikáty. Riaditeľka školy, p. Hézselyová, nemecký lektor, p. De Boer a učiteľka, p. Šoltésová, sa po tomto slávnostnom akte zúčastnili na rozlúčke s pani Telge, ktorá po ôsmich rokoch pôsobenia na Slovensku odchádza do dôchodku.

Fotky z akcie nájdete na hlavnej stránke školy.

 

DSD I

V stredu 9. marca 2016 sa dovedna 16 žiakov (13 z bilingválnej triedy 2.NB a traja z 3. rocníka) podrobilo písomnej časti skúšky na získanie jazykového certifikátu DSD I na úrovni A2/B1. Výsledky skúšky z jazykových kompetencií počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písomná komunikácia sa dozvieme koncom školského roka, v júni 2016.

Pilotná skúška k ústnej časti DSD I sa konala vo štvrtok 10. marca. Traja žiaci z 1.NB a skúšajúce p. Tomašová a p. Šoltésová ukázali žiakom z 2.NB, ako bude ústna časť DSD skúšky prebiehať.

Táto časť skúšky sa uskutoční v dňoch 16.-17. marca 2016.

Výsledky ústnej časti skúšky:

Dvanásti žiaci absolvovali túto časť na úrovni B1, traja žiaci na úrovni A2 a jedna žiačka v tejto časti skúšky neuspela.