DSD 2014/2015

Skúška DSD I

Marec 2015 bol pre žiakov druhého ročníka nemeckej bilingválnej sekcie v znamení ich prvej veľkej skúšky – nemeckého jazykového diplomu DSD I zodpovedajúceho úrovni A2/B1 Spoločného európskeho referenčného rámca.

V utorok 10. marca sa 15 žiakov podrobilo písomnej časti skúšky, v rámci ktorej absolvovali tri jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomná komunikácia). Výsledky tejto časti skúšky, ktorá sa koná v jeden deň jednotne na celom svete a opravuje sa centrálne v Nemecku, sa dozvieme v júni 2015.

V dňoch 24. a 26. marca potom žiaci vykonali ústnu skúšku pozostávajúcu z dvoch častí – z voľného rozhovoru a z prezentácie vopred pripravenej práce na tému, ktorú si každý žiak sám zvolil. S potešením môžeme konštatovať, že ústnu časť skúšky úspešne zvládlo všetkých 15 žiakov 2. NB na úrovni B1.