Európsky deň jazykov 2019

Dňa 26. 9.2019 sme si  na našej škole tak ako každý rok pripomenuli Európsky deň jazykov.

V rámci hodín nemeckého jazyka si žiaci mohli overiť svoje vedomosti o jazykoch všeobecne, ako aj   poznatky o nemecky hovoriacich krajinách.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že sa dozvedeli veľa nového.