Návšteva konzula SRN

Pred Veľkou nocou, v stredu 12. apríla 2017, sme na našej škole privítali konzula Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, pána Gerharda Manderlu. V rámci svojej pracovnej cesty po východnom Slovensku navštívil gymnáziá v Michalovciach, Humennom a z košických si vybral to naše J. Pána konzula sprevádzal refendár v oblasti práva, pán Koch, tlmočníčka, pani Ábelová, a odborný poradca nemeckého jazyka pre východné Slovensko, pán Oberhaus.

Hostia sa najskôr stretli s vedením školy a v zaujímavom rozhovore s pani zástupkyňou Lukáčovou si vymenili informácie o aktuálnych spoločenských a školských témach. Potom sme im ukázali priestory našej školy, odbornú učebňu nemčiny. Na následnom stretnutí so žiakmi 3.NB a 4.NB predstavil konzul prácu a oblasti činnosti svojho referátu a pán Koch podal informácie týkajúce sa štúdia na nemeckých vysokých školách. Všetci sme sa zhodli na význame výuky cudzích jazykov, ktorých ovládanie významne zlepšuje šance uplatnenia sa na pracovnom trhu.