Olympiáda 2013/2014

Krajské kolo nemeckej olympiády

Gabika Eibenová z 3.B znovu vzorne reprezentovala našu školu. Po víťazstve v školskom kole nemeckej olympiády v kategórii 2B (3. a 4. ročník) vyhrala aj okresné kolo. Na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 2. 2014 obsadila krásne 3. miesto. Blahoželáme!


Výsledky školského kola olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 2A (1. – 2. ročník)

  1. Lucia Navrátilová 2. C
  2. Dominik Jalč 2. C
  3. Filip Ondira 2. A

Kategória 2B (3. – 4. ročník)

  1. Gabriela Eibenová 3. B
  2. Miroslava Mikulová 4. A
  3. Adam Ševčovič 3. A