Olympiáda 2015/2016

V tomto školskom roku je naša poverenou školou na zorganizovanie obvodného i krajského kola 26. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku.

Termíny:

Obvodné kolo: 12.01.2016

Krajské kolo: 11.02.2016

Podrobné informácie: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/ONJ.alej

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 10.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

Výsledky:

Kategória 2A:

1. miesto: Natália Koščová, 2.NB

2. miesto: Dalibor Walko, 2.A

3. miesto: Viktor Zeman, 1.AB

Kategória 2B:

1. miesto: Lucia Navrátilová, 4.C

2. miesto: Dominik Jalč, 4.C

3. miesto: Simona Kočišková, 3.A

Kategória 2C:

1. miesto: Jakub Kovalič, 2.NB

2. miesto: Mojmír Hegedüš, 3.NB

3. miesto: Matej Drabik, 2.NB

Srdečne blahoželáme!

Víťazi kategórií 2A a 2B postupujú do obvodného kola (12.01.2016), víťaz kategórie 2C postupuje priamo do krajského kola (110.2.2016)

V utorok 12.01.2016 sa na našej škole konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, do ktorého postúpili víťazi školských kôl v kategóriách 2A, 2B a 2D z okresov Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV. a Košice okolie.

Výsledková listina je uverejnená na hlavnej stránke našej školy.

Umiestnenie našich žiačok:

Natália Koščová sa umiestnila na 3. mieste v kategórii 2A za okres Košice IV.,       Lucia Navrátilová obsadila 2. miesto v kategórii 2B za okres Košice IV.

Blahoželáme!