Partnerstvo 2013/2014

16. 10. 2013

Do galérie Wuppertal 2013 boli pridané fotografie.

Milí študenti,

chceli by som vám povedať pár informácií o priebehu návštevy  vo Wuppertále.

Naša škola už vyše 20 rokov spolupracuje s gymnáziom Carla Duisberga. V rámci tohto partnerstva dochádza každý rok k výmennému pobytu žiakov.

Tak precestovala 10.septembra skupina 29 našich študentov takmer 1446 km . Continue reading “Partnerstvo 2013/2014”

DSD 2013/2014

DSD I

1. 10. 2013

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov p. prof. Tomašová a p. Remmer De Boer (náš nový nemecký lektor) slávnostne odovzdali žiakom 4. A (skupine s rozšírenou výukou nemeckého jazyka) certifikáty DSD I.

Teraz sa budú naši žiaci pripravovať na certifikát DSD II, k čomu im držíme palce.

Do galérie Odovzdávanie certifikátov DSD I boli pridané fotografie.

DSD II

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov

Na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa dňa 28. mája 2014 uskutočnil už piaty ročník slávnostného odovzdávania nemeckých jazykových diplomov konferencie ministrov kultúry študentom gymnázií východného Slovenska. Na tejto akcii sa zúčastnilo aj 8 našich študentov, náš lektor nemeckého jazyka p. Remmer De Boer, riaditeľka školy a vyučujúca NEJ p. Frágnerová. Continue reading “DSD 2013/2014”

Exkurzie 2013/2014

Exkurzia do Rakúska a Nemecka 

 

V dňoch 28. 5. 2.6. 2014 sa 35 študentov nášho gymnázia zúčastnilo poznávacej exkurzie s bohatým programom – trasa Viedeň, Salzburg, Kehlsteinhaus, Mnichov, Neuschwanstein, Wendelstein, ktorú zorganizovali profesorky nemčiny Mikolajová, Tomášová, Šoltésová  v spolupráci s CK.

Jediné, čo nám spočiatku nevychádzalo  na 100 %, bolo počasie. Viedeň sa na nás trocha mračila a sem tam jemne zapršalo, ale naše nadšenie z veľkej prehliadky letného sídla Habsburgovcov – Schönbrunnu (v preklade Krásna studňa)  to neodplavilo.  Po krátkej prehliadke  Viedne so sprievodcom, ktorý nás upozornil na dominanty mesta a malom rozchode pred Stephansdomom, sme opäť nasadli do autobusu, aby sme stihli presun do Soľnohradu, tedaSalzburgu, kde sme mali zabezpečený nocľah v hoteli Oekotel. Continue reading “Exkurzie 2013/2014”

Olympiáda 2013/2014

Krajské kolo nemeckej olympiády

Gabika Eibenová z 3.B znovu vzorne reprezentovala našu školu. Po víťazstve v školskom kole nemeckej olympiády v kategórii 2B (3. a 4. ročník) vyhrala aj okresné kolo. Na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 2. 2014 obsadila krásne 3. miesto. Blahoželáme!


Výsledky školského kola olympiády v nemeckom jazyku Continue reading “Olympiáda 2013/2014”

Akcie 2013/2014

Návšteva nemeckého honorárneho konzula na našej škole

Prof. Ing. Juraj Banský – nemecký honorárny konzul v Košiciach, dňa 31. januára 2013 navštívil nemeckú bilingválnu triedu na našej škole. Zároveň sa zúčastnil na odovzdávaní polročných vysvedčení jej prvým žiakom. Pre študentov to bola veľká česť môcť sa s ním porozprávať a možno si ešte intenzívnejšie uvedomili význam výuky nemčiny.

Pán konzul podaroval každému žiakovi k vysvedčeniu aj odznak vyjadrujúci priateľstvo medzi Slovenskom a Nemeckom.

Vo svojom príhovore honorárny konzul zdôraznil, aké je dôležité a zmysluplné učiť sa nemčinu a vyjadril svoju radosť z toho, že nemecká bilingválna sekcia bola zriadená aj v Košiciach.

Žiaci samozrejme využili príležitosť porozprávať sa s honorárnym konzulom a v živej diskusii ho zasypali množstvom otázok  – chceli vedieť, aké sú úlohy honorárneho konzula, ktoré cudzie jazyky pán Banský ovláda, v koľkých krajinách pôsobil, aké má záľuby, ale zaujímalo ich aj porovnanie podmienok na vedeckú prácu u nás a v Nemecku, či možnosti využitia nemčiny v ďalšom štúdiu a práci. Continue reading “Akcie 2013/2014”