Projekty a súťaže 2014/2015

Súťaž „Stretnutie s východnou Európou“

Žiačky našich bilingválnych tried sa úspešne zúčastnili na súťaži vyhlásenej nemeckou spolkovou krajinou Severné Porýnie-Vestfálsko pod názvom „Stretnutie s východnou Európou“.

Natália Koščová1.NB vypracovala samostatný projekt Moderná reklama pre moje mesto a žiačky Romana Baštová, Natália SokolováPatrícia Sukeniková2.NB predložili skupinový projekt Hračky detí v minulosti a dnes.

Za svoju úspešnú účasť dostali od ministerstva rodiny, mládeže, kultúry a športu spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a ministerstva školstva spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko certifikáty – sutaz_nej.PDF a drobné vecné ceny.

 Súťaž English und Deutsch ist Cool!

 

Na našej škole sa 19. 11. 2014 konal už 2. ročník súťaže pre šikovných žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl
English und Deutsch ist Cool. Viac ako 50 jazykovo zdatných súťažiacich si zmeralo svoje znalosti anglického a nemeckého jazyka vo vedomostných či zábavných kvízoch, ktoré boli zamerané nielen na slovnú zásobu, ale tiež na reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín. Víťazi si okrem diplomov odniesli aj pekné ceny a my im srdečne blahoželáme!
Víťazi v kategórii nemecký jazyk:
1.miesto: Ivana Jevická, ZŠ Medzev
2.miesto: Alexandra Suchá, ZŠ Staničná
3.miesto: Ema Mirdová, ZŠ Maurerova
Martina Hvolková, ZŠ Medzev

 Európsky deň jazykov

V rámci  Európskeho dňa jazykov sa posledný septembrový týždeň sa konali v našej škole zábavné  kvízy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.
Akcie sa zúčastnilo celkovo 57 študentov zo všetkých ročníkov.
Žiaci preukázali výborné vedomosti nielen z jazyka, ale aj z reálií, histórie i súčasnosti krajín, dokázali rýchlo reagovať, zabavili sa.

Výsledky z nemčiny:
1. miesto: Jakub Kovalič (1.NB)
2. miesto: Lucia Navrátilová (3.C)
3. miesto: Kamil Krušpán (2.NB)

Blahoželáme!