Úspechy 2014/2015

Odmena pre Simonu Jurovú (3.NB) – pobyt PAD

PAD – Medzinárodný program pre nositeľov odmeny

V približne 90 krajinách sa každý rok vyberie zhruba 500 žiakov zo všeobecnovzdelávacích škôl, ktorí sa mimoriadnym spôsobom vyznamenali v nemeckom jazyku. Za odmenu sú pozvaní na štvortýždňový pobyt do Nemecka. V medzinárodných skupinách v Kolíne nad Rýnom, Bonne, Berlíne a Mníchove alebo Hamburgu im hostitelia ponúknu viacdňový študijný program. Vrcholom programu je dvojtýždňový pobyt v hosťovskej rodine a návšteva miestneho gymnázia alebo Gesamtschule. Žiaci v tomto čase navštevujú špeciálne vyučovanie a hospitujú aj na vyučovaní svojich hosťovských súrodencov. Program je finančne podporovaný z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí a koordinuje ho organizácia medzinárodnej výmeny v oblasti školstva Pädagogischer Austauschdienst (PAD).

Simona Jurová – správa z pobytu
Continue reading “Úspechy 2014/2015”

Projekty a súťaže 2014/2015

Súťaž „Stretnutie s východnou Európou“

Žiačky našich bilingválnych tried sa úspešne zúčastnili na súťaži vyhlásenej nemeckou spolkovou krajinou Severné Porýnie-Vestfálsko pod názvom „Stretnutie s východnou Európou“.

Natália Koščová1.NB vypracovala samostatný projekt Moderná reklama pre moje mesto a žiačky Romana Baštová, Natália SokolováPatrícia Sukeniková2.NB predložili skupinový projekt Hračky detí v minulosti a dnes.

Za svoju úspešnú účasť dostali od ministerstva rodiny, mládeže, kultúry a športu spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a ministerstva školstva spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko certifikáty – sutaz_nej.PDF a drobné vecné ceny.

 Súťaž English und Deutsch ist Cool!

 

Na našej škole sa 19. 11. 2014 konal už 2. ročník súťaže pre šikovných žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl
English und Deutsch ist Cool. Viac ako 50 jazykovo zdatných súťažiacich si zmeralo svoje znalosti anglického a nemeckého jazyka vo vedomostných či zábavných kvízoch, ktoré boli zamerané nielen na slovnú zásobu, ale tiež na reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín. Víťazi si okrem diplomov odniesli aj pekné ceny a my im srdečne blahoželáme!
Víťazi v kategórii nemecký jazyk:
1.miesto: Ivana Jevická, ZŠ Medzev
2.miesto: Alexandra Suchá, ZŠ Staničná
3.miesto: Ema Mirdová, ZŠ Maurerova
Martina Hvolková, ZŠ Medzev

 Európsky deň jazykov

V rámci  Európskeho dňa jazykov sa posledný septembrový týždeň sa konali v našej škole zábavné  kvízy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.
Akcie sa zúčastnilo celkovo 57 študentov zo všetkých ročníkov.
Žiaci preukázali výborné vedomosti nielen z jazyka, ale aj z reálií, histórie i súčasnosti krajín, dokázali rýchlo reagovať, zabavili sa.

Výsledky z nemčiny:
1. miesto: Jakub Kovalič (1.NB)
2. miesto: Lucia Navrátilová (3.C)
3. miesto: Kamil Krušpán (2.NB)

Blahoželáme!

Partnerstvo 2014/2015

Wuppertálčania u nás

Po roku sme sa opäť stretli s našimi partnermi – žiakmi Gymnázia Carla Duisberga vo Wuppertale. Išlo o spätnú návštevu nášho výmenného pobytu.

V stredu 10. septembra 2014 sme netrpezlivo čakali na autobus s 29 nemeckými študentmi,  ktorí  u nás strávia  10 dní. Po sprche, dobrom slovenskom obede sa prebrali a spoznávali sme centrum.

prvý deň  strávili niekoľko hodín v  našej škole, na vyučovaní, partneri ochutnali obed v jedálni. Poobede sme si prezreli najvýznamnejšie pamätihodnosti mesta, s ktorými ich oboznámili naši žiaci.

Na druhý deň za začali  výlety pre nemeckých žiakov, ktoré organizovala naša škola. Tie sa končili okolo 17. hod, potom sme sa  stretávali spolu v meste, na prianie partnerov väčšinou v nejakom podniku. Continue reading “Partnerstvo 2014/2015”

DSD 2014/2015

Skúška DSD I

Marec 2015 bol pre žiakov druhého ročníka nemeckej bilingválnej sekcie v znamení ich prvej veľkej skúšky – nemeckého jazykového diplomu DSD I zodpovedajúceho úrovni A2/B1 Spoločného európskeho referenčného rámca.

V utorok 10. marca sa 15 žiakov podrobilo písomnej časti skúšky, v rámci ktorej absolvovali tri jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomná komunikácia). Výsledky tejto časti skúšky, ktorá sa koná v jeden deň jednotne na celom svete a opravuje sa centrálne v Nemecku, sa dozvieme v júni 2015.

V dňoch 24. a 26. marca potom žiaci vykonali ústnu skúšku pozostávajúcu z dvoch častí – z voľného rozhovoru a z prezentácie vopred pripravenej práce na tému, ktorú si každý žiak sám zvolil. S potešením môžeme konštatovať, že ústnu časť skúšky úspešne zvládlo všetkých 15 žiakov 2. NB na úrovni B1.

Akcie 2014/2015

Deň Európy

Dňa 5.5.2015 sa naša škola podieľala na podujatí  „Deň Európy“ prezentáciou školy a hlavne bilingválnych sekcií, predovšetkým  nemeckej, ktorá má na našej škole dlhú,  takmer 25 ročnú tradíciu.

Okrem propagačného stánku v podzemí  Archeologického múzea sme sa predviedli aj krátkym kultúrnym programom na pódiu pri Dolnej bráne.  Naše vystúpenie  bolo naplánované až  na záver  celého programu, ktorý prebiehal od 9.00 hodiny a v ktorom sa predviedli  takmer všetky bilingválne gymnáziá.

Po dlhom čakaní a sledovaní konkurenčných vystúpeni  približne o 12-tej hodine nás uviedol moderátor celej akcie. Slova sa ujali naši  už ostrieľaní  študenti  4. A Dominika Jaszaiová a Adam Ševčovič, ktorí po vlaňajších skúsenostiach podali profesionálny výkon. Začali sme naozaj veľkolepou  Beethovenovou  skladbou so Schillerovým textom An die Freude, (Óda na radosť ) ktorú v nemeckom jazyku zaspievala Patrícia Sukeniková 2.NB za pomoci kamarátky zo zboru. Continue reading “Akcie 2014/2015”