Exkurzia do Berlína

Náš výlet do Berlína

Písal sa deň dvanásty jún. Nemecká skupina 1.NB triedy spolu s tromi žiačkami 3.NB triedy sa zúčastnili predčasnej dovolenky v Berlíne. Od decembra sa na to všetci žiaci tešili, až sa dočkali.

V neskorých večerných hodinách sa stretla skupina študentov v Prešove pred Tescom, kde nastúpili do autobusu. Cesta trvala dvanásť hodín. Naša prvá zastávka v Nemecku bola na pumpe, kde sme sa pripravili na náš prvý deň v Berlíne.

Prvý deň sme navštívili mnoho pamiatok, ako napríklad: Fernsehenturm, Alexander Platz, Museums Insel, Berlínsky dom, Branderburská brána, Pamätník Holokaustu, Potsdamer Platz.

Ďalší deň bol pre nás najdlhší. Naša cesta viedla do Potsdamu, kde sme navštívili filmové štúdia Babelsberg. Poobede sme sa presunuli na zámok Sanssouci. Po prehliadke zámku, sme dorazili späť do Berlína, kde sme absolvovali plavbu loďou na rieke Spree. Z lode sme mohli vidieť Berlín z inej perspektívy. O pol deviatej večer sme navštívili Reichstag.

Posledný deň výletu sme boli celý deň v aquaparku Tropical Islands. Tam sme sa vybláznili a večer nás čakala dlhá cesta domov.

Sme veľmi radi, že sme boli súčasťou tohto zájazdu, odkiaľ sme si odniesli veľa spomienok, ktoré navždy ostanú v našich srdciach.

 

Michaela Milkeová 1.NB, Barbara Jablonovská 1.NB

Návšteva konzula SRN

Pred Veľkou nocou, v stredu 12. apríla 2017, sme na našej škole privítali konzula Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, pána Gerharda Manderlu. V rámci svojej pracovnej cesty po východnom Slovensku navštívil gymnáziá v Michalovciach, Humennom a z košických si vybral to naše J. Pána konzula sprevádzal refendár v oblasti práva, pán Koch, tlmočníčka, pani Ábelová, a odborný poradca nemeckého jazyka pre východné Slovensko, pán Oberhaus.

Hostia sa najskôr stretli s vedením školy a v zaujímavom rozhovore s pani zástupkyňou Lukáčovou si vymenili informácie o aktuálnych spoločenských a školských témach. Potom sme im ukázali priestory našej školy, odbornú učebňu nemčiny. Na následnom stretnutí so žiakmi 3.NB a 4.NB predstavil konzul prácu a oblasti činnosti svojho referátu a pán Koch podal informácie týkajúce sa štúdia na nemeckých vysokých školách. Všetci sme sa zhodli na význame výuky cudzích jazykov, ktorých ovládanie významne zlepšuje šance uplatnenia sa na pracovnom trhu.

JDI 2017

Aj v tomto roku sa naša škola zúčastnila súťaže v debatovaní Jugend debattiert international.

školskom kole debatovali v utorok 28. februára 2017 štyri 4-členné tímy z bilingválnych tried 2.NB, 3.NB 4.NB na tému: ”Mala by sa na Gymnáziu Opatovská cesta zaviesť školská uniforma?”

Víťazi školského kola: Simona Jurová (4.NB) a Matej Drabik (3.NB). Náhradník pre východoslovenské semifinále: Mojmír Hegedüš (4.NB).

Východoslovenské semifinále sa uskutočnilo v utorok 21. marca 2017 na Gymnáziu Šrobárova Košice. Popri našich dvoch žiakoch boli účastníkmi vždy 2 školskí víťazi z košických gymnázií Šrobárova a Trebišovská, ako aj z Popradu, Prešova a Humenného. Viedli sa dve debaty na zaujímavé témy, tá naša znela: ”Má sa hudobná výchova zaviesť na slovenských stredných školách ako povinný predmet?”

Hoci sa našim žiakom tentokrát nepodarilo postúpiť do celoslovenského finále, určite neľutujú. Veľa sa naučili, odniesli si novú skúsenosť a motiváciu do ďalšej práce.

Ďakujeme všetkým účastníkom JDI 2017!

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

V utorok 13. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v NJ. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia na obvodnom resp. krajskom (kategória 2C) kole.

 

Výsledky:

Kategória 2.A:

 1. miesto: Natália Koščová, 3.NB
 2. Diana Achimovičová, 2.A
 3. miesto: Viktor Zeman, 2.AB

Kategória 2.B:

 1. miesto: Miroslava Borzecká, 4.A
 2. miesto: Simona Kočišková, 4.A

 

Kategória 2.C:

 1. miesto: Matej Drabik, 3.NB
 2. miesto: Jakub Kovalič, 3.NB
 3. miesto: Kamil Krušpán, 4.NB

Srdečne blahoželáme!

 

Natália Koščová z 3.NB sa v obvodnom kole, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 19. januára 2017, umiestnila na krásnom 2. mieste a postúpila tak do krajského kola. Blahoželáme a držíme palce jej aj Matejovi Drabikovi a Jakubovi Kovaličovi, ktorí za kategóriu 2C postúpili do krajského kola priamo.

Projekt MINT

Matematika, biológia, chémia či fyzika sa skrýva takmer vo všetkých fenoménoch každodenného života. Súťaž iniciatívy „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH), ktorá je určená pre žiakov partnerských škôl na celom svete, je zameraná na spojenie vedomostí z prírodovedných predmetov a zručností v nemčine. Úlohou žiakov je formou individuálnych alebo tímových (max. členov) projektov skúmať vybraný jav a výsledky svojich rešeršov a experimentov prezentovať v nemeckom jazyku v kreatívnom videu.

Vyhrať možno cestu na medzinárodné fórum MINT400‘2017 v Berlíne, ale aj zaujímavé vecné ceny.

 

Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci z bilingválnej 4.NB:

Individuálny projekt si pripravila Simona Jurová a tímový projekt vypracovali Natália Sokolová, Timea Jevčáková a Július Bodnár.

Ďakujeme a držíme palce! 🙂

 

Tu si môžete pozrieť vykonané experimenty:

 

https://drive.google.com/file/d/0BxEWeYRihXW1S2M3VktmY05YNDQ/view

 

https://www.youtube.com/watch?v=l70wqZt_cTs

Prekladateľská súťaž

Predvianočný čas patrí už tradične aj prekladateľskej súťaži. Naša škola, žiaľ, opäť nebola vylosovaná do celoeurópskej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores, o účasť na ktorej sa uchádzala, tak sme 15. decembra 2016 pre žiakov bilingválnych tried zorganizovali internú školskú súťaž. Predmetom prekladu bol jeden z oficiálnych textov súťaže Juvenes translatores. Pri hodnotení prác sa zohľadňujú nasledujúce kritériá:

 • presnosť
 • schopnosť správneho písania (výber výrazov a gramatika)
 • schopnosť plynulého písania
 • tvorivosť prekladateľských riešení

Výsledky súťaže:

 1. miesto: Rudolf Lukáč, 4.NB
 2. miesto: Simona Jurová, 4.NB
 3. miesto: Matej Drabik, 3.NB

Srdečne blahoželáme!

 

Nemčinár roka – Best in Deutsch

Úspech v európskej súťaži Nemčinár roka – Best in Deutsch

Gymnázium Opatovská cesta 7 v TOP 10 najlepších škôl v Európe

Nemčinár roka, v medzinárodnom meradle Best in Deutsch, je súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov. Prebieha v stanovený deň online po celej Európe. Posledný ročník súťaže sa uskutočnil dňa 23.11.2016.

Cieľom súťaže je jednak motivovať mladých ľudí k štúdiu nemeckého jazyka a jednak poskytnúť školám možnosť zlepšiť a spestriť vyučovanie nemčiny.

Test obsahuje úlohy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatiku na úrovni B1-B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Súťaž prebieha tak na individuálnej úrovni, kde sa vyhodnocuje najlepší nemčinár spomedzi študentov, ako aj na úrovni škôl.

V roku 2016 sa súťaže zúčastnilo 2938 študentov z 211 škôl zo 7 krajín.

V takejto silnej konkurencii sa žiaci nemeckých bilingválnych tried Gymnázia Opatovská 7 v Košiciach nestratili a dosiahli cenný úspech. Spomedzi 211 škôl obsadili krásne 9. miesto!

Najlepšie individuálne výkony dosiahli:

Matej Drabik, 3.NB (35. miesto)

Rudolf Lukáč, 4.NB (42. miesto)

Jakub Kovalič, 3.NB (65. miesto)

Ivana Jevická, 2.NB (183. miesto)

Kamil Krušpán, 4.NB (286. miesto).

Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme k úspechu, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa radosti a chuti pri ďalšom štúdiu nemčiny!

Súťaž v písaní eseje

Účasť na súťaži v písaní eseje

Budapeštianska univerzita Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest vypísala pri príležitosti konferencie národnostných menšín, konanej v Budapešti dňa 29. septembra 2016, súťaž v písaní esejí. Téma prác: “Bude nemčina aj o 50 rokov ešte svetovým jazykom?” Autor, žiaci vyšších ročníkov gymnázií na nemeckých zahraničných školách a partnerských školách zahraničného školstva v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, sa zamýšľali nad možnosťami a hrozbami pre zachovanie a pestovanie nemeckého jazyka v globalizovanom svete.

Tejto súťaže sa zúčastnila aj Simona Jurová, žiačka bilingválnej triedy 4.NB.

Tu je jej esej: Continue reading “Súťaž v písaní eseje”